Terug naar het overzicht

Geen compensatie loonkostenstijging

Staatssecretaris Weekers van Financiën heeft laten weten dat de eventuele lichte stijgingen in de loonkosten van het ondernemen niet worden gecompenseerd. 

Uniformering van het loonbegrip wijzigt de loonkosten licht

De verschillende loonbegrippen waar u nu mee te maken heeft worden met de uniformering van het loonbegrip afgeschaft. De invoering ervan kan wel een lichte wijziging betekenen in de loonkosten van uw onderneming. Dat komt met name doordat de franchise voor de WW-premie voor het Algemeen Werkloosheidsfonds (Awf) wordt afgeschaft en het maximumbijdrageloon voor de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet wordt verhoogd.

Loonkosten tot 22.000 euro per stijgen met 0,7%

Het Centraal Planbureau heeft berekend dat deze wijziging voor lonen tot ongeveer € 22.000 per jaar een stijging in de loonkosten met zich meebrengt. Loonkosten voor lonen tot € 20.000 stijgen met 0,7%.

Download hier het onderzoek van het CPB naar de invloed van het uniform loonbegrip op de loonkosten.

Geen vereveningsfonds

Omdat de lonen in de uitzendbranche relatief laag zijn, wil de Algemene Bond Uitzendondernemeningen (ABU) dat de overheid werkgevers voor de gestegen loonkosten bij lage lonen compenseert. De loonkostenstijging voor lagere lonen kon daarin verrekend worden met de loonkostendaling voor hogere lonen. Weekers wil daar niet aan, omdat hij het aantal belasting- en premieteruggaven juist wil terugdringen.Volg ons en deel dit bericht

Volg ons en deel dit bericht

NPS score Salure

Salure behaalt NPS van 27

Onze klanten hebben ons beoordeeld! We zijn erg blij met een Net Promoter Score van 27. Lees verder en ontdek wat onze klanten over ons zeggen.