Terug naar het overzicht

Asscher: geen transitievergoeding na twee jaar ziekte

Werknemers hoeven in de toekomst wellicht geen transitievergoeding meer te betalen aan werknemers die na twee jaar ziekte worden ontslagen. Minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken denkt erover dit onderdeel van de transitievergoeding te schrappen, mits de werkgever zich aantoonbaar goed heeft ingespannen voor reïntegratie.

Het twee jaar doorbetalen van een zieke werknemer én na ontslag de transitievergoeding toepassen, is voor veelal kleine ondernemers onbetaalbaar. De hoge kosten leiden volgens Asscher en vakbonden tot terughoudendheid wat betreft het vast in dienst nemen van personeel. En dat terwijl de wet die ten grondslag ligt aan de transitievergoeding, de Wet werk en zekerheid (Wwz), juist doorstroom en meer vaste banen moet opleveren.

Neveneffect
Een ander neveneffect van de transitievergoeding, zijn slapende dienstverbanden. De ontslagvergoeding wordt omzeild door een zieke werknemer na twee jaar niet te ontslaan, maar in zogenoemd slapend dienstverband te houden. Juridisch is dit niet strafbaar, aangezien een werknemer niet verplicht is een dienstverband te verbreken.

Asscher gaat met zijn uitspraak over het afschaffen van de transitievergoeding voor werknemers na twee jaar ziekte in op een golf van kritiek. Zowel vanuit de politiek, als vanuit de vakbonden en werkgeversorganisaties zijn sinds het bestaan van de Wwz vraagtekens gezet bij de uitwerking ervan. De wet zou in de praktijk juist een averechts effect hebben. De minister komt met dit nieuwe voorstel binnen de transitievergoeding tegemoet aan de vraag om aanpassing.Word gratis lid van onze community!

Blijf op de hoogte van het laatste HR- en Payroll-nieuws, handige AFAS-tips en onze webinars.