Terug naar het overzicht

Gelijkstelling Zvw voor buitenlandse werknemer

In een brief aan de Tweede Kamer geeft Minister Weekers van Financiën antwoord op vragen omtrent de Wet Uniformering Loonbegrip (WUL) en de veranderende Zorgverzekeringswet (Zvw). Voor Nederlandse werknemers met een zorgstelsel in het buitenland valt de Zvw nadelig uit.

Werkgevers zijn, door de invoering van de WUL, verplicht tot een inkomensafhankelijke bijdrage Zvw. Deze bijdrage behoort niet tot het loon van de werknemer, ingevolge artikel 11d van de Wet op Loonbelasting 1964.

Zorgverzekeringswet
Werknemers zijn door deze verandering in de wet niet meer verplicht een bijdrage te leveren aan de Zvw. Hiermee vervalt wel de belaste vergoeding die werknemers van hun werkgevers in 2012 ontvingen om deze kosten te dekken. Een gevolg hiervan is dat de werkgever een belastingtechnisch voordeel behaalt, aangezien hij minder belasting hoeft te betalen. Het zou gaan om een flink bedrag in het voordeel voor de werkgever en in het nadeel voor de overheid, namelijk 7,7 miljard euro.

Neutralisatie
Om dit nadeel tegen te gaan, heeft de overheid de tarieven van de eerste twee schijven van de inkomstenbelasting verhoogd en de arbeidskorting verlaagd. De eerste schijf is met 3,45% verhoogd en de tweede schijf met 0,5%. Daarnaast heeft een werknemer met meerdere werkgevers geen recht meer op teruggave, wanneer zijn werkgevers samen meer premies Zvw hebben betaald dan het premiemaximum. Salarisadministrateurs zullen extra aandacht moeten besteden aan deze veranderingen.

Buitenlandse verzekering nadelig
Waar eerder geen rekening mee gehouden was, en waar Minister Weekers veel Kamervragen over heeft gekregen, is de situatie voor werknemers die niet onder de Zvw vallen. Werknemers die in het buitenland verzekerd zijn, krijgen te maken met een verhoging van het belastingtarief, terwijl zij niet in aanmerking komen voor de wijzigingen in de Zvw. Dit is voor deze werknemers zeer nadelig.

Gelijkstelling
Minister Weekers heeft aangegeven een wetvoorstel te maken, waarin de Wet LB zodanig aangepast wordt om het verschil tussen werknemers met en zonder Zvw op te heffen. Om deze gelijkstelling te realiseren, zal in de wet een vergelijkbare bepaling opgenomen moeten worden voor werknemers die buiten de Zvw vallen.

 



Word gratis lid van onze community!

Blijf op de hoogte van het laatste HR- en Payroll-nieuws, handige AFAS-tips en onze webinars.