Gevolgen wijzigingen Ziektewet voor werkgevers

Er is een wetswijziging op komst die invloed heeft op werkgevers met veel tijdelijke werknemers. In dit artikel wordt nader ingegaan op de gevolgen voor werkgevers.

Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters

Wanneer een tijdelijke medewerker bij de einddatum van zijn contract ziek uit dienst gaat, eindigt de loondoorbetalingsverplichting; de werknemer maakt dan aanspraak op de Vangnet regeling. De ex-werkgever liep geen risico wanneer de ex-werknemer in de WGA terecht kwam. Er zijn dit jaar wetswijzigingen aangekondigd die het risico op van de Ziektewetuitkering en de WGA-last verschuiven naar de ex-werkgever. De tijdelijke werknemer heeft eventueel recht op de Ziektewetuitkering en WGA-uitkering waarvan de kosten verhaald worden op de werkgever, op basis van de gedifferentieerde premie. De tijdelijke krachten die in 2012 hun eerste ziektedag hadden en ziek uit dienst gaan, zullen vallen onder het risico van de werkgever.

Ziektewetpremie en WGA-flexpremie 2014

Vanaf 2014 gaat een pakket van maatregelen zijn intrede maken voor de Ziektewetpremie en WGA-flexpremie. Werkgevers krijgen de mogelijkheid om risicodrager te worden of blijven.

Onderscheid wordt gemaakt in:

Werkgevers met meer dan 100 maal de gemiddelde loonsom (huidig 100* € 30.200):

De gedifferentieerde premie wordt gebaseerd op de schadelast van de onderneming en de sector in jaar T-2.

          Werkgevers van 5 to 100 maal de gemiddelde loonsom:

Een gedifferentieerde premie gebaseerd op de schadelast van de onderneming en de sector in jaar T-2. In een staffel wordt de verhouding ‘eigen last’ en ‘last van de sector’ bepaald: hoe groter de loonsom, hoe meer de eigen last meetelt.

          Werkgever tot 10 maal de gemiddelde loonsom:

De gedifferentieerde premie gebaseerd op de Ziektewetlast van de sector in het jaar T-2.

Definitie jaar T-2: in de maatregelen worden de schadecijfers van twee jaar ervoor gebruik. In 2015 berust de premie dus op schadecijfers van het jaar 2013.

De financiering van de WGA-instroom wordt vanaf 2016 samengevoegd met de WGA-flex. De bovenstaande methode dient dan als uitgangspunt voor de gedifferentieerde premie. Werkgevers krijgen de mogelijkheid risicodrager te worden voor het volledige WGA-risico.

Voorbereiding voor werkgevers

Hoewel de wet in 2014 pas zijn intrede maakt, worden er vanaf dit jaar al cijfers gebruikt. Wanneer er nu voorzorgsmaatregelen worden getroffen, kan er in 2014 meer grip worden verkregen op de schadelast en keuzevrijheid van financieringsmethode. Werkgevers kunnen bijvoorbeeld al registreren welke werknemers ziek uit dienst gaan.

Deel dit artikel:

Best bekeken

Word gratis lid van onze HR & Payroll community!

Deel dit artikel:

Word gratis lid van onze community!

Blijf op de hoogte van het laatste HR- en Payroll-nieuws, handige AFAS-tips en onze webinars.

hr-payroll-community

Topartikelen:

Bekijk onze laatste artikelen:

Alles over de Loonstrook: begrippen en uitleg

Een loonstrook is een belangrijk deel van de salarisadministratie. Daarom is het belangrijk om te weten wat alle afkortingen en termen betekenen die daarop staan.

Wij leggen in dit blog alles uit over de loonstrook.

Lees meer →
minimumloon 2023 Nederland

Wat is het minimumloon in 2023

Er is weer een jaar voorbijgevlogen en dat betekent dus dat het minimumloon 2022 bijna oud nieuws is. Voor bedrijven is het daarom belangrijk om op de hoogte te zijn van het minimumloon 2023. Daarover lees je in deze blog meer!

Lees meer →
salary split: werkzaam in meerdere landen

Salary split: wat is het en hoe werkt het?

Ben jij of je werknemer in meerdere landen werkzaam? Dan kun je wellicht gebruik maken van de lage (progressieve) tarieven in verschillende landen: het tariefsopstapje. Dit voordeel door de salary split (ook wel split payroll genoemd) kan oplopen tot duizenden euro’s per jaar.

Lees meer →
Uitleg over CSRD richtlijn

De CSRD: zo ga je ermee om

De Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) is een Europese richtlijn. De belangrijkste verplichting die hierin is opgenomen, is dat organisaties moeten rapporteren op de impact die hun bedrijfsactiviteiten hebben op het milieu en op sociaal gebied.

Lees meer →

Wet werken waar je wilt

Per 1 januari 2023 is de Wet werken waar je wilt ingegaan. Hiermee krijgen werknemers (iets) meer vrijheid in het kiezen van de werkplek. Maar wat mag er wel en wat mag er niet? In dit artikel leggen we je het uit.

Lees meer →
werktijdverkorting noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud overheid coronavirus

De Aof-premie: Alles wat je moet weten

Sinds 2022 geldt de gedifferentieerde premie Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof-premie). Wat betekent dit voor jou als werkgever?

Lees meer →

AFAS Payroll & HRM: De highlights uit Profit

In dit artikel selecteren we de handigste nieuwe functionaliteiten uit AFAS, specifiek voor HR & Payroll-professionals.

Lees meer →
eindejaarsgroet

Fijne feestdagen!

2023 is in zicht! Onze collega’s blikken in deze video terug op de hoogtepunten van het afgelopen jaar.

Lees meer →
Advies consultancy procesoptimalisatie

Zo handel je slim je AFAS-workflowtaken af

Sinds de nieuwste update van AFAS kun je workflowtaken conditioneel afhandelen via de geplande taken. Hiermee kun je workflows automatisch afhandelen of doorzetten naar iemand van de HR-afdeling of de leidinggevende.

Lees meer →

Word gratis lid van onze community!

Blijf op de hoogte van het laatste HR- en Payroll-nieuws, handige AFAS-tips en onze webinars.