Terug naar het overzicht

Gevolgen wijzigingen Ziektewet voor werkgevers

Er is een wetswijziging op komst die invloed heeft op werkgevers met veel tijdelijke werknemers. In dit artikel wordt nader ingegaan op de gevolgen voor werkgevers.

Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters

Wanneer een tijdelijke medewerker bij de einddatum van zijn contract ziek uit dienst gaat, eindigt de loondoorbetalingsverplichting; de werknemer maakt dan aanspraak op de Vangnet regeling. De ex-werkgever liep geen risico wanneer de ex-werknemer in de WGA terecht kwam. Er zijn dit jaar wetswijzigingen aangekondigd die het risico op van de Ziektewetuitkering en de WGA-last verschuiven naar de ex-werkgever. De tijdelijke werknemer heeft eventueel recht op de Ziektewetuitkering en WGA-uitkering waarvan de kosten verhaald worden op de werkgever, op basis van de gedifferentieerde premie. De tijdelijke krachten die in 2012 hun eerste ziektedag hadden en ziek uit dienst gaan, zullen vallen onder het risico van de werkgever.

Ziektewetpremie en WGA-flexpremie 2014

Vanaf 2014 gaat een pakket van maatregelen zijn intrede maken voor de Ziektewetpremie en WGA-flexpremie. Werkgevers krijgen de mogelijkheid om risicodrager te worden of blijven.

Onderscheid wordt gemaakt in:

Werkgevers met meer dan 100 maal de gemiddelde loonsom (huidig 100* € 30.200):

De gedifferentieerde premie wordt gebaseerd op de schadelast van de onderneming en de sector in jaar T-2.

          Werkgevers van 5 to 100 maal de gemiddelde loonsom:

Een gedifferentieerde premie gebaseerd op de schadelast van de onderneming en de sector in jaar T-2. In een staffel wordt de verhouding ‘eigen last’ en ‘last van de sector’ bepaald: hoe groter de loonsom, hoe meer de eigen last meetelt.

          Werkgever tot 10 maal de gemiddelde loonsom:

De gedifferentieerde premie gebaseerd op de Ziektewetlast van de sector in het jaar T-2.

Definitie jaar T-2: in de maatregelen worden de schadecijfers van twee jaar ervoor gebruik. In 2015 berust de premie dus op schadecijfers van het jaar 2013.

De financiering van de WGA-instroom wordt vanaf 2016 samengevoegd met de WGA-flex. De bovenstaande methode dient dan als uitgangspunt voor de gedifferentieerde premie. Werkgevers krijgen de mogelijkheid risicodrager te worden voor het volledige WGA-risico.

Voorbereiding voor werkgevers

Hoewel de wet in 2014 pas zijn intrede maakt, worden er vanaf dit jaar al cijfers gebruikt. Wanneer er nu voorzorgsmaatregelen worden getroffen, kan er in 2014 meer grip worden verkregen op de schadelast en keuzevrijheid van financieringsmethode. Werkgevers kunnen bijvoorbeeld al registreren welke werknemers ziek uit dienst gaan.Word gratis lid van onze community!

Blijf op de hoogte van het laatste HR- en Payroll-nieuws, handige AFAS-tips en onze webinars.