Terug naar het overzicht

Herleidingsregels voor 2012 zijn bekend

De Belastingdienst heeft de herleidingsregels voor 2012 bekend gemaakt. Voor bepaalde werknemers gelden andere bedragen voor de loonbelasting/premie volksverzekeringen die ingehouden moet worden, dan in de witte en groene tabellen is aangegeven. Daarom zijn er herleidingsregels waarmee voor deze werknemers het volgende kunt vastgesteld kan worden: het bedrag van de arbeidskorting, de inhoudingen op het periodieke loon, de inhoudingen op bijzondere beloningen en de beëindiging van de inhouding.

Sommige werknemers zijn alleen premieplichtig voor de volksverzekeringen en hoeven geen loonbelasting te betalen. Voor andere werknemers hoeft men geen premie voor één of meerdere volksverzekeringen te betalen en voor andere werknemers hoeft alleen de loonbelasting ingehouden te worden. In dat geval kunnen de witte en groene tabellen niet zonder meer gebruiken. Voor deze werknemers gelden andere percentages voor de loonbelasting/premie volksverzekeringen dan waarop de loonbelastingtabellen zijn gebaseerd.

Herleidingsregels voor verschillende groepen

Er zijn herleidingsregels voor verschillende werknemers van jonger dan 65 jaar en voor werknemers van 65 jaar en ouder. Het gaat hierbij om herleidingsregels voor de volgende groepen:

·         werknemers die alleen premie volksverzekeringen moeten betalen;

·         werknemers die alleen loonbelasting moeten betalen;

·         werknemers die loonbelasting moeten betalen en premies voor (de AOW en) de ANW;

·         werknemers die loonbelasting moeten betalen en premie voor de AWBZ;

·         werknemers die geen loonbelasting hoeven te betalen, maar wel premies voor (de AOW en) de ANW;

·         werknemers die geen loonbelasting hoeven te betalen, maar wel premie voor de AWBZ.

Voor elke groep werknemers waarop herleidingsregels van toepassing zijn, is ook vermeld welke code loonbelastingtabel gehanteerd moet worden.Volg ons en deel dit bericht

Volg ons en deel dit bericht

NPS score Salure

Salure behaalt NPS van 27

Onze klanten hebben ons beoordeeld! We zijn erg blij met een Net Promoter Score van 27. Lees verder en ontdek wat onze klanten over ons zeggen.