Terug naar het overzicht

Hogere ZVW premie en minder kortingen

Hogere ZVW-premie

Werknemers gaan minder belasting betalen door de in 2010 gemaakte aanpassing van belastingtarieven en -schrijven in de inkomensbelasting. Dit voordeel wordt echter teniet gedaan door: 

          Lagere heffings- en arbeidskorting. Zowel de algemene heffingskorting als de arbeidskorting worden met circa één procent verlaagd in 2010.
          Daarbij zorgt de hogere werknemersbijdrage voor de Zvw (zorgverzekeringswet) voor meer loonheffing. Maximum bijdrage-inkomen  het maximum bijdrage-inkomen waarover de bijdrage Zvw wordt berekend, opgehoogd met 820 euro.
          De inkomensafhankelijke bijdrage over het loon wordt verhoogd van 6,9 procent naar 7,05 procent.

Achteruitgang in het nettoloon

Dit alles maakt het dat er sprake is van een kleine achteruitgang in het nettoloon. De lichte negatieve effecten op de loonstrook worden mogelijk gecompenseerd door indexering of loonsverhoging, maar tegelijkertijd wordt de consument geconfronteerd met inflatie en hogere kosten voor levensonderhoud, zoals een hogere basispremie voor de zorgverzekering. Wat de gevolgen zijn van de koopkrachtreparerende maatregelen van de overheid is lastig te zeggen, deze verschillen per situatie.

Partimers gaan er meer op achteruit

Parttimers met inkomens tot aan het minimumloon, gaan er meer op achteruit omdat zij minder arbeidskorting krijgen ten opzichte van 2009. Zo moeten werknemers die drie dagen per week werken en daarmee 900 euro verdienen, netto zo’n 0,65 procent (5,17 euro) per maand inleveren. Bij jongeren die onder de nieuwe kleine banenregeling vallen speelt dit in mindere mate, omdat zij in 2010 geen Zvw-bijdrage meer betalen.
Minimumlonen gaan er op vooruit
 
De lagere inkomens hebben er niet zo’n last van. Werknemers met een minimumlooon gaan er licht op vooruit omdat het minimumloon zelf wordt verhoogd. Zou dit niet het geval zijn, dan zouden werknemers met een minimumloon er op achteruit gaan. Iemand met een brutosalaris van 1.800 euro gaat er netto met 1,42 euro op achteruit. Mensen met een modaal inkomen (2.500 euro) ontvangen netto 1 euro minder. Dit laatste is een daling van 0,05 procent ten opzichte van 2009.


Word gratis lid van onze community!

Blijf op de hoogte van het laatste HR- en Payroll-nieuws, handige AFAS-tips en onze webinars.