Terug naar het overzicht

Klaar voor flexibel werken 2014

Veel werknemers zien het flexibele werken graag zo snel mogelijk ingaan. Door een initiatiefwet van Eddy van Hijum (CDA) en Linda Voortman (GroenLinks) komt deze wens wellicht uit. Zij pleiten voor de mogelijkheid van een flexibele werkweek, om werk en zorg makkelijker te kunnen combineren.

Er wordt steeds vaker een maatschappelijk oproep gedaan aan mensen om extra tijd te stoppen in de verzorging van hun ouders (mantelzorg) of hun kinderen. Door de vaste uren in de werkweek komen deze werknemers vaak in de knel. Om minder uren of flexibelere uren te werken, moet nu nog een verzoek worden ingediend.

Werkweek gelijk aan schoolrooster

Het initiatief van Van Hijum en Voortman zou het vanaf 2014 makkelijker maken om de werkweek aan schooltijden aan te passen of eens een dag thuis te werken. Het geeft werknemers de vrijheid om flexibel werken aan te vragen. Nu heerst er onder werknemers het gevoel dat bedrijven en werkgevers niet openstaan voor de nieuwe manier van werken.

Voordelen werknemer én werkgever

Het indelen van de eigen werktijd heeft volgens Voortman voordelen voor zowel de werknemer als de werkgever. Zij benadrukt de vooruitgang van participatie in de maatschappij en het bedrijfsleven. Zo verwachten Voortman en Van Hijum dat meer vrouwen aan het werk zullen gaan en mannen juist wat vaker maatschappelijke taken op zich zullen nemen, omdat zij hiervoor de ruimte krijgen. Het lijkt erop dat geprobeerd wordt het taboe van de parttime werkende man te doorbreken. Balans is in elk geval het sleutelwoord; balans tussen werk en zorg. De balans zou nu ver te zoeken zijn door onder andere vaste, inflexibele werktijden, verplichte aanwezigheid op kantoor en lange files in de spits. De initiatiefwet lijkt zelfs op het laatste punt een antwoord te hebben, want door werknemers flexibel te laten werken zullen files in de spits afnemen, aldus Voortman.

Al in 2014 flexibel?

Of er aan het initiatief werkelijk gehoor wordt gegeven door de Tweede Kamer, is nog de vraag. Na het zomerreces zou dit onderwerp een van de prioriteiten zijn, zodat het inderdaad vanaf 2014 kan worden ingevoerd. Desondanks is het voor iedereen afwachten, ook voor salarisadministrateurs. Wanneer er meer flexibele krachten bij bedrijven worden ingezet, zullen er cao’s veranderen. Voor de salarisadministratie is het van belang deze ontwikkelingen bij te houden. Zeker is dat de politiek zich steeds meer richt op flexibel werken en hier vroeg of laat zijn pijlen op zal richten.Word gratis lid van onze community!

Blijf op de hoogte van het laatste HR- en Payroll-nieuws, handige AFAS-tips en onze webinars.