Terug naar het overzicht

Koopkrachtdaling voor iedereen

Uit berekeningen van het Nibud, het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting, blijkt dat iedereen er dit jaar in koopkracht op achteruit gaat. De meeste brutolonen stijgen wel licht, maar door de stijgende kosten is er vrijwel niemand die er netto op vooruit gaat.

Met name de sterke stijging (6%) van de premie voor de zorgverzekering heeft impact op de koopkracht. Ook is de inflatie hoger dan verwacht. Daar tegenover staat een gemiddelde stijging van de brutolonen met 1,75%. Dat betekent dat huishoudens enkele tientjes tot meer dan 100 euro per maand minder te besteden hebben.

Ouderen leveren in

Ouderen leveren in. De verhoogde arbeidskorting voor werknemers vanaf 58 jaar komt te vervallen. De doorwerkbonus is in 2012 lager; dat is wonderlijk, omdat het kabinet uitdraagt dat het het langer doorwerken door oudere werknemers hoog in het vaandel heeft staan.

Ook zijn er veranderingen doorgevoerd in de inkomensafhankelijke bijdrage voor de Zorgverzekeringswet (ZVW). De bijdrage die uw onderneming moet inhouden en vergoeden is verlaagd van 7,75% naar 7,10%. U moet echter wel tot een hoger maximumbijdrageloon inhouden en vergoeden.

Een werkend stel met twee kinderen en een gezamenlijk inkomen van 60.000 euro, heeft in 2012 per maand 29 euro minder te besteden. Een traditioneel gezin met één kostwinner, twee kinderen en een inkomen van 35.000 euro moet rekening houden met een koopkrachtdaling van zo’n 56 euro per maand. In tegenstelling tot eerdere plannen houden ouders met drie of meer kinderen toch het kindgebonden budget.

In de ogen van minister Kamp (Sociale Zaken) sluiten de cijfers van het Nibud en die van het kabinet ,,ongeveer bij elkaar aan”. Met Prinsjesdag werd ervan uitgegaan dat huishoudens dit jaar gemiddeld 1% inleveren en in december 2011 werd dit nog naar beneden bijgesteld tot 1,25 %. Kamp wees erop dat het kabinet in de begroting bepaalde groepen al iets tegemoet komt. Hij is niet van plan extra maatregelen te nemen.Word gratis lid van onze community!

Blijf op de hoogte van het laatste HR- en Payroll-nieuws, handige AFAS-tips en onze webinars.