Terug naar het overzicht

Lenteakkoord: Hervorming WW en ontslagvergoeding

Voor werkgevers zal het in 2014 goedkoper worden om werknemers in vaste dienst te ontslaan. Bij werknemers met veel dienstjaren is het fors goedkoper echter bij medewerkers met weinig dienstjaren zullen de kosten juist hoger uitvallen. Naast het ontslagrecht wordt ook de WW aangepast.

De veranderingen op een rij

In het nieuwe akkoord gaan werkgevers tot een maximum van de eerste zes maanden na ontslag WW betalen. Voor contracten van onbepaalde tijd zal er per dienstjaar één maand WW betaald worden, met een minimum van drie maanden.

1. Werkgevers kunnen straks medewerkers ontslaan zonder dat ze vooraf toestemming hoeven te vragen bij het UWV. Wie het oneens is met zijn ontslag kan hiervoor pas achteraf naar de rechter stappen.
2. Ongeacht de leeftijd van de werknemer gaat een kwart maandsalaris per dienstjaar gelden als ontslagvergoeding, met een maximum van een half jaarsalaris.
3. Het ontslagstelsel zal één duidelijk beleid bieden met lagere ontslagvergoedingen. Per gewerkt dienstjaar zal een kwart van het maandsalaris worden uitgekeerd, met een maximum van zes maanden van vergoedingen.
4. Het akkoord biedt de mogelijkheid tot individueel recht op scholing bij ontslag. De scholing wordt gefinancierd uit de ontslagvergoedingen.
5. Er is nog geen uitsluitsel of kleine werkgevers een uitzondering krijgen op de betaling van de eerste maanden van de WW.

Doel van de maatregelen

Let op: de verkiezingen in september zijn bepalend voor de implementatie van de voorstellen.

De hervormingen zullen pas in 2014 effectief worden. In 2013 wordt de premie voor werkgevers tijdelijk verhoogd om voor €500 miljoen extra inkomsten te zorgen.

De maatregelen hebben als doel de verschillen tussen werknemers met een vast contract en werknemers zonder vaste verbintenis te verkleinen. Niet alleen zal dit een bijdrage leveren aan de arbeidsmobiliteit van ouderen, tevens zouden de werkgevers eerder geneigd zijn om werknemers een vast contract aan te bieden. De ontslagvergoeding dient gebruikt te worden voor scholing of voor ‘van-werk-naar-werktrajecten’.

Bron: HRpraktijk.nl

In de tabel is te zien dat er vooral een groot verschil ontstaat bij hogere leeftijd en veel dienstjaren. Werknemers die over relatief minder dienstjaren beschikken worden juist duurder doordat de werkgever een halfjaar de WW dient door te betalen.Volg ons en deel dit bericht

Volg ons en deel dit bericht

NPS score Salure

Salure behaalt NPS van 27

Onze klanten hebben ons beoordeeld! We zijn erg blij met een Net Promoter Score van 27. Lees verder en ontdek wat onze klanten over ons zeggen.