Terug naar het overzicht

Loondispensatie vaker mogelijk

Op dit moment kunt u loondispensatie krijgen voor minderjarige werknemers met een handicap of Wajongers. Binnenkort kunt u ook loosdispensatie krijgen voor werknemers met een WIJ- of WWB-uitkering die u aanneemt uit een werkloze situatie. 

Onlangs heeft De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel goedgekeurd dat deze pilot tot 1 januari 2013 mogelijk maakt in 32 gemeenten. Loondispensatie houdt in dat werknemers met een arbeidsbeperking tijdelijk minder dan het minimumloon betaald mogen worden als ze door hun handicap minder productief zijn dan hun collega’s.

Begin juli start het ministerie van SZW met de pilot

De werknemer met loondispensatie krijgt een uitkering waarmee zijn inkomen wordt aangevuld tot het minimumloon. Binnenkort kan dit in 32 nog te selecteren gemeenten dus ook voor werkloze gehandicapten met een WIJ- of WWB-uitkering die u aanneemt. Begin juli maakt het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid bekend om welke gemeenten het gaat.

Aanvragen bij de gemeente

Loondispensatie voor werknemers kan alleen aangevraagd worden als u toestemming krijgt van zowel de werknemer als de instantie die de uitkering van de werknemer regelt. Voor de pilot loondispensatie is de gemeente waar uw onderneming gevestigd is de uitkerende instantie. Reguliere loondispensatie kunt u aanvragen bij UWV.Volg ons en deel dit bericht

Volg ons en deel dit bericht

NPS score Salure

Salure behaalt NPS van 27

Onze klanten hebben ons beoordeeld! We zijn erg blij met een Net Promoter Score van 27. Lees verder en ontdek wat onze klanten over ons zeggen.