Terug naar het overzicht

Onderzoek verplichte loonreservering voor scholing

Kan een werkgever verplicht worden om een deel van het loon van werknemers te reserveren voor scholing? Op die vraag gaat minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een antwoord zoeken. Door investering in scholing zou de werkgelegenheid met 8,3 procent toenemen.

De Volkskrant deed onlangs melding van het voornemen van Asscher, dat hij had toeglicht op de website Policy Network. De minister denkt dat door robotisering de werkloosheid toeneemt. Hij baseert zich daarbij op een onderzoek van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Een manier om dit tegen te gaan is om werknemers te leren hoe ze nieuwe technologieën moeten toepassen, zodat werknemers en robots elkaar in de toekomst mogelijk aanvullen.

Vraagtekens
Vraagtekens over het aangekondigde onderzoek zijn er ook, onder andere bij werkgeversorganisatie VNO-NCW. Die stelt dat salarissen omlaag zullen gaan met de regeling, wat weer leidt tot onrust onder werknemers. Daarnaast zijn er volgens de organisatie voldoende fondsen die scholing subsidiëren aan medewerkers die daar behoefte aan hebben. Het CNV is juist van mening dat het onderzoek hard nodig is om de relevantie van scholing van werknemers te benadrukken.Volg ons en deel dit bericht

Volg ons en deel dit bericht

NPS score Salure

Salure behaalt NPS van 27

Onze klanten hebben ons beoordeeld! We zijn erg blij met een Net Promoter Score van 27. Lees verder en ontdek wat onze klanten over ons zeggen.