Terug naar het overzicht

Miljoenennota 2014: speerpunten

Ondanks dat de werkloosheid in augustus voor het eerst sinds twee jaar is gedaald, staat de miljoenennota in het teken van de bestrijding van werkloosheid. Daarnaast wordt de crisisheffing verlengd en de ontslagroute gemoderniseerd.

Minister Asscher wil verscheidene maatregelen in laten gaan om (jeugd)werkloosheid in te perken. De cijfers vanuit de miljoenennota:

 • 600 miljoen euro is beschikbaar gesteld om de arbeidspositie van jongeren en ouderen op de markt te versterken.
 • 80 miljoen euro wordt er in totaal door het Europees Sociaal Fonds (ESF) geïnvesteerd in jeugdwerkloosheid.
 • 5000 banen zullen worden vrijgemaakt voor mensen met een arbeidsbeperking. Het uiteindelijke doel is om 125.000 banen te realiseren voor mensen met een arbeidshandicap.
 • 800 miljoen euro is vrijgemaakt om de arbeidskorting in 2014 te verhogen en daarmee werk aantrekkelijker te maken. De investering zal een maximale arbeidskorting opleveren van 374 euro. Aan de andere kant wordt de arbeidskorting voor inkomens vanaf 81.000 euro verlaagd van 550 naar 367 euro.

 

Naast deze cijfers zijn er ook nieuwe termen die de arbeidsmarkt in 2014 zullen moeten verlichten.

 • De Participatiewet zal naar alle waarschijnlijk per januari 2015 ingevoerd worden. In 2014 worden de voorbereidingen getroffen om ondersteuning te bieden aan mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. De bedoeling is dat elk persoon uit de samenleving de kans krijgt op een reguliere baan.
 • De AOW-leeftijd wordt, zoals eerder vermeld in onze blog ‘Implicaties sociaal akkoord‘, stapsgewijs verhoogd. In 2014 zal de pensioengerechtigde leeftijd met twee maanden worden verhoogd. De verwachting is dat er in 2021 een AOW-leeftijd van 67 jaar wordt behaald.

 

Andere belangrijke punten voor salarisadministrateurs zijn:

 • Het verplichte quotum dat werkgevers verplicht om arbeidsgehandicapten in dienst te nemen, zal worden uitgesteld. Werkgevers moeten bewijzen dat de eerste 5000 banen beschikbaar gemaakt kunnen worden in 2014. Mocht dit niet lukken, dan wil de regering alsnog het quotum invoeren.
 • De crisisheffing wordt ondanks bezwaar toch verlengd. Werkgevers zullen daarom ook in 2014 16% extra heffing moeten betalen over lonen van werknemers die in het afgelopen jaar hoger uitvielen dan 150.000 euro
 • De gouden handdruk wordt minder fiscaal aantrekkelijk, doordat het apart zetten ervan (stamrecht) wordt afgeschaft.
 • Het ontslagrecht zal per 2016 worden gemoderniseerd. Het kabinet wil naar één ontslagroute toe. Het doel is om hiermee sneller zekerheid te bieden aan werkgevers en werknemers. De ontslagvergoeding zal wel geleidelijk minder worden.
 • Flexwerkers kunnen rekenen op een sterkere positie binnen de arbeidsmarkt, aldus het kabinet. Vanaf januari 2015 zal het arbeidsrecht worden aangepast om dit te bewerkstelligen. Hoe dit precies zal gebeuren is onbekend.
 • De huishoudentoeslag wordt ingevoerd, zodat alle toeslagen op het inkomen vanaf 2015 gebundeld worden.

 

Er zal opnieuw op vele vlakken ingeleverd moeten worden. De verwachting is dat deze trend voort zal zetten. Premier Rutte heeft aangegeven ook volgend jaar 12 miljard te willen bezuinigen.Volg ons en deel dit bericht

Volg ons en deel dit bericht

NPS score Salure

Salure behaalt NPS van 27

Onze klanten hebben ons beoordeeld! We zijn erg blij met een Net Promoter Score van 27. Lees verder en ontdek wat onze klanten over ons zeggen.