Terug naar het overzicht

Normrente naar 2,85%

Een lening die een werknemer leent via de onderneming waar hij werkt, kan voordelig uitpakken. Hetzelfde bedrag ergens anders lenen kan duur zijn, omdat men er een hogere rente over moet betalen. Op dit moment is de rente nog 2,5%. In 2012 zal de normrente stijgen naar 2,85%.

Berekening rentevoordeel personeelslening

Het rentevoordeel voor de werknemer wordt berekent door het geleende bedrag te vermenigvuldigen met het verschil tussen de normrente en de rente die de werkelijk aan de werknemer in rekening is gebracht. Wanneer een werkgever een renteloze lening aan de werknemer verstrekt, is het te belasten rentevoordeel over 2012 dus 2,85%.

Werkkostenregeling

De normrente geldt niet wanneer de onderneming meedoet aan de werkkostenregeling. Het rentevoordeel bij personeelsleningen is dan belast tegen de waarde in het economische verkeer. De waarde kan men berekenen door naar de rente van verschillende banken te kijken. De gemiddelde rente is de waarde in het economische verkeer.

Onbelast

In sommige gevallen kan het rentevoordeel van de personeelslening onbelast blijven (oude regels) of op nihil gewaardeerd worden (werkkostenregeling). Daarvan is onder voorwaarden sprake als de werknemer de lening gebruikt voor aanschaf of onderhoud van zijn eigen woning.

 Volg ons en deel dit bericht

Volg ons en deel dit bericht

NPS score Salure

Salure behaalt NPS van 27

Onze klanten hebben ons beoordeeld! We zijn erg blij met een Net Promoter Score van 27. Lees verder en ontdek wat onze klanten over ons zeggen.