Terug naar het overzicht

werktijdverkorting noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud overheid coronavirus

NOW-regeling sinds 6 april van start

Salure berichtte eerder al over de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). De NOW-regeling voorziet in het opvangen van omzetverlies bij werkgevers, om zo de banen en inkomens van werkend Nederland te beschermen. Het loket bij UWV is sinds 6 april open. Vanaf deze datum kunt u dus een aanvraag voor de NOW-regeling indienen. Dit kan tot en met 31 mei 2020.

Inmiddels is er meer duidelijkheid over de inhoud van de regeling, de aanvraagprocedure en de wijze waarop UWV de vergoeding berekent en betaalt. Zo weten we nu dat UWV de NOW-subsidie berekent over de loonsom van januari 2020. Ook is bekend dat de tegemoetkoming geldt ter compensatie voor de loonkosten in de maanden maart-april-mei. Ook de opbouw van vakantiebijslag en pensioen wordt mogelijk (deels) gecompenseerd door de NOW-regeling.

Meetperiode voor berekening omzetverlies

Om de tegemoetkoming te berekenen, wordt de omzet van uw organisatie in heel 2019 afgezet tegen een meetperiode (periode van 3 maanden in 2020). U heeft een beperkte keuze in het kiezen van de meetperiode (of maart-april-mei, of april-mei-juni, of mei-juni-juli). De meetperiode bepaalt u al op het moment dat u de aanvraag bij UWV indient. U kunt deze keuze later niet meer wijzigen. De meetperiode staat overigens los van de periode waarvan de loonkosten worden vergoed. Dit is per definitie de periode maart-april-mei.

Hoe vraag ik de NOW-subsidie aan?

De procedure voor het aanvragen van de NOW-regeling werkt als volgt:
-Vul het formulier in op de website van UWV;
-UWV streeft ernaar om binnen twee tot vier weken het voorschot (80% van het verwachte omzetverlies) te betalen;
-Binnen 24 weken na afloop periode moet u de definitieve aanvraag indienen. U moet de aanvraag dus twee keer indienen. Doet u dit niet, dan moet u de gehele subsidie terugbetalen;
-Deze definitieve aanvraag vormt de basis voor een eventuele verrekening van het voorschot door UWV achteraf in de definitieve beschikking. Deze volgt uiterlijk na 22 weken.

Als UWV de aanvraag honoreert, ontvangt u een voorschot van 80% van de loonsom. De maximale uitkering is 90% van de loonsom. U moet het geleden omzetverlies uiteraard verantwoorden aan het UWV. Naar aanleiding hiervan wordt het voorschot achteraf positief dan wel negatief verrekend in de definitieve beschikking.

Om in aanmerking te komen voor de NOW-regeling, moet u aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo moet er onder meer sprake zijn van een omzet van minimaal 20% gedurende 3 maanden. Verder mag de werkgever tijdens de periode waarin hij tegemoetkoming vanuit de NOW-regeling ontvangt, geen werknemers ontslaan om bedrijfseconomische redenen. Bovendien betaalt de werkgever het loon van zijn werknemers 100% door.

Hoe helpt Salure?

Salure denkt graag met u mee in deze moeilijke tijd. Wilt u bijvoorbeeld een aanvraag voor de NOW-regeling indienen? Dan kan Salure het SV-loon van januari middels een analyse aanleveren. Neem voor deze en andere vragen contact op met Salure. Hulp of advies nodig met betrekking tot salarisadministratie? Neem contact op met Salure: 0182 – 543 643 of info@salure.nl.Volg ons en deel dit bericht

Volg ons en deel dit bericht

NPS score Salure

Salure behaalt NPS van 27

Onze klanten hebben ons beoordeeld! We zijn erg blij met een Net Promoter Score van 27. Lees verder en ontdek wat onze klanten over ons zeggen.