Terug naar het overzicht

Collectief ontslag: AOW-gerechtigden als eerst er uit

Sinds 1 april 2014 moeten werkgevers in geval van collectief ontslag eerst AOW-gerechtigden de deur wijzen. Pas daarna kan het afspiegelingsbeginsel worden toegepast.

Deze aanpassing is opgenomen in het Ontslagbesluit, gepubliceerd in de Staatscourant. Wanneer u als ondernemer genoodzaakt bent om uw medewerkers te ontslaan, geldt dat AOW-gerechtigden als eerst in aanmerking komen voor dit ontslag.

Afspiegelingsbeginsel
Wanneer een werkgever wegens bedrijfseconomische omstandigheden binnen drie maanden ten minste twintig werknemers moet ontslaan binnen één vakgebied, dan is er sprake van collectief ontslag. Deze vorm van ontslag verloopt in principe volgens het afspiegelingsbeginsel, welke de volgorde van het ontslag bepaalt. Werknemers worden in groepen ingedeeld, op basis van soortgelijke werkzaamheden, competenties, kennis, et cetera. Daarna worden de werknemers in leeftijdscategorieën geclassificeerd.  Vervolgens worden binnen deze uitwisselbare functiegroepen werknemers ontslagen die als laatst in dienst zijn gekomen. Tot april 2014 zijn deze regels nog van toepassing.

AOW-gerechtigden 
Salarisadministrateurs zijn sinds 2014 alert op deze aanpassing in de wetgeving. Wanneer er meer AOW-gerechtigden in een functiegroep vallen dan er ontslagen moeten worden, geldt de regel van het kortste dienstverband. In het geval dat er meer werknemers ontslagen moeten worden dan er AOW-gerechtigden zijn, dan zijn de regels van het afspiegelingsbeginsel van toepassing.Word gratis lid van onze community!

Blijf op de hoogte van het laatste HR- en Payroll-nieuws, handige AFAS-tips en onze webinars.