Terug naar het overzicht

Ontslagrecht 2013 prijzig voor werkgever

Per november 2013 zal, volgens de planning, het wetsvoorstel ontslagrecht worden ingediend bij de Tweede Kamer. Eerder informeerden wij u al over de veranderingen van het ontslagrecht. Wat nog niet bekend was, is dat het ontslagrecht prijzig uit kan vallen voor de werkgever.

Rechter

Wanneer een werkgever zijn werknemer ontslaat, moet de geldigheid van dit ontslag getoetst worden. In het geval van bedrijfseconomische en langdurige arbeidsongeschiktheid, zal het UWV deze toetsing op zich nemen. In gevallen van onenigheid tussen werkgever en werknemer zal het ontslag via een rechter lopen. Nieuw aan het wetsvoorstel van het Sociaal Akkoord is dat werkgevers en werknemers ook tegen de beslissing van het UWV in beroep kunnen gaan bij de rechter.

Transitievergoeding

De rechter kan tevens invloed uitoefenen op de transitievergoeding die werknemers meekrijgen wanneer zij ontslagen worden. Tenzij de werknemer ernstig verwijtbare feiten heeft gepleegd, dat geleid heeft tot het ontslag. De vergoeding is afhankelijk van het arbeidsverleden en heeft een maximum van 75.000 euro bruto, of een jaarsalaris bij een inkomen hoger dan 75.000 euro bruto. Wanneer er sprake is van ernstige verwijtbaarheid van de werkgever, dan kan de rechter naast een transitievergoeding een aanvullende vergoeding zonder maximum toekennen. Zodoende wordt de rol van de rechter groter bij ontslagen. Salarisadministrateurs zullen alert moeten blijven op veranderingen in de rechterlijke positie van de werknemers en werkgevers, aangezien dit een grote invloed heeft op de vergoedingen voor de vertrekkende werknemer.

Extra kosten werkgever

Bovenstaande punten kunnen tot oorzaak hebben dat met name het midden- en klein bedrijf duurder uit is bij het ontslag van werknemers. De verwachting is dat er meer rechtszaken gestart zullen worden, aangezien nu ook de beslissingen van het UWV aangevochten kunnen worden. Die voorheen ‘gratis’ route via het UWV wordt hiermee voor een deel aan banden gelegd. Daarnaast kan het zijn dat de rechter bepaalt dat uw werknemer naast de transitievergoeding ook recht heeft op een aanvullende vergoeding.

Overige wetsvoorstellen

Andere wetsvoorstellen die per november 2013 worden ingediend zijn onder andere ‘Werken na de AOW-gerechtigde leeftijd’  en de Participatiewet. Beide wetsvoorstellen zijn opgesteld om meer mensen aan het werk te krijgen, met name ouderen en Wajongers. In beide gevallen moeten belemmeringen tot een minimum worden beperkt, zodat deze groepen gemakkelijker aan het werk kunnen (blijven).Word gratis lid van onze community!

Blijf op de hoogte van het laatste HR- en Payroll-nieuws, handige AFAS-tips en onze webinars.