Terug naar het overzicht

Overzicht budget werkkostenregeling

Minister De Jager van Financiën heeft bekendgemaakt welke posten in ieder geval binnen het budget van de werkkostenregeling vallen. Een kort overzicht.

De werkgever kan de werkkostenregeling in 2011, 2012 en 2013 toepassen. Hij kan er ook voor kiezen om de bestaande regelgeving toe te blijven passen. Er geldt dan wel een beperking voor personeelsfestiviteiten tot 454 euro per werknemer per kalenderjaar.

Overzicht posten die zeker binnen het budget vallen:

 • Aan- en verkoopkosten woningen bij verhuizingen.
 • IPB-tickets (achtergestelde vliegvervoerbewijzen).
 • Kerstpakketten en andere kleine geschenken (maar niet een fruitmand bij ziekte of een rouwkrans).
 • Maaltijden in kantines (op basis van forfait, voor 2010 is dit bedrag 2,20 euro per maaltijd).
 • Niet-verhaalde verkeersboetes.
 • Parkeer- veer- en tolgelden (met uitzondering van auto van de zaak).
 • Schade wegens diefstal tijdens de vervulling van de dienstbetrekking.
 • Schade door overstromingen, aardbevingen en dergelijke, die niet is verzekerd.
 • Apparatuur, gereedschappen en instrumenten mede voor gebruik thuis.
 • Bedrijfsfitness (op de werkplek of elders).
 • Contributie van personeelsverenigingen.
 • Contributie voor vakvereniging.
 • Fiets, elektrische fiets, scooter, et cetera.
 • Huisvesting buiten de woonplaats door permanente werkzaamheden elders.
 • Internet thuis en dergelijke communicatiemiddelen.
 • Personeelsfeesten, personeelsreizen et cetera.
 • Producten van het eigen bedrijf.
 • Reiskostenvergoedingen, declaraties, voor reizen met eigen vervoer van meer dan € 0,19 per kilometer.
 • Rentevoordeel van aan personeel verstrekte leningen (niet zijnde hypothecaire leningen voor de eigen woning).
 • Representatiekosten en relatiegeschenken ten behoeve van interne relaties.
 • Vakliteratuur thuis.
 • Voeding, verlichting of verwarming in verband met onregelmatige diensten of continudiensten.
 • Werkkleding die mee naar huis gaat en geschikt is om ook thuis te dragen.
 • Werkruimte bij de werknemer thuis.


Volg ons en deel dit bericht

Volg ons en deel dit bericht

NPS score Salure

Salure behaalt NPS van 27

Onze klanten hebben ons beoordeeld! We zijn erg blij met een Net Promoter Score van 27. Lees verder en ontdek wat onze klanten over ons zeggen.