Terug naar het overzicht

Overzicht cofinanciering arbeidsmarkt

Een menukaart om de arbeidsmarkt weer aan het rollen te krijgen, is door Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid half augustus gepresenteerd. De plannen moeten zorgen voor een betere doorstroom, afname van de (jeugd)werkloosheid en bestrijding van de gevolgen van de crisis. De mogelijkheden die genoemd worden, kunnen gesubsidieerd worden. Interessant dus voor u als werkgever om dit handige overzichtje te lezen.

Maatregelen voor arbeidsmarktmobiliteit

Onder de maatregelingen ter bevordering van de arbeidsmarktmobiliteit vallen arbeidsbemiddeling, een transitiefonds, een transfercentrum en sollicitatietrainingen. Deze regelingen worden sectoraal doorgevoerd en gefinancierd door de overheid.

Een transitiefonds houdt in dat werknemers een persoonlijk budget kunnen krijgen voor de bemiddeling van werk naar werk. Daarnaast kan er een transfercentrum worden opgericht, tevens om werknemers te hulp te schieten bij het zoeken van een nieuwe baan. Het wordt in de menukaart beschreven als : ‘ Een samenwerkingsverband kan een (inter) sectoriaal transfercentrum oprichten dat werknemers gaat begeleiden bij van-werk-naar-werk.

Maatregelen behouden vakkrachten
Onderstaande maatregelen zijn mogelijk, zodat er voldoende vakkrachten voor de sector behouden blijven en waardevolle ervaring niet verdwijnt. Allereerst zouden er personeelspoules opgezet kunnen worden waarin meerdere bedrijven kunnen participeren. Op die manier kunnen werknemers via een personeelspoule bij meerdere bedrijven ingezet worden. Coaching door ouderen wordt ook gezien als een maatregel die met name de vakkennis kan behouden. Oudere werknemers zouden een deel van hun arbeidstijd jonge werknemers kunnen begeleiden of kunnen voorbereiden op de baan die de bijna-gepensioneerde zal achterlaten, ook wel de transferbaan genoemd.

Scholing
Door kennis en vaardigheden van werknemers te vergroten, worden kansen op de arbeidsmarkt groter. Zodoende worden mogelijkheden van de werknemer vergroot. De maatregelen betreffende scholing bestaan uit: loopbaancheck- en advies, algemene scholing, scholing ouderen plus de inzet van jongeren en EVC-trajecten.

Met EVC trajecten wordt bedoeld: het officieel vastleggen van competenties van werknemers (bijv. door hobby’s of vrijwilligerswerk). Van hieruit kan bekeken worden op welk werk- en denkniveau de werknemer zijn werk doet. Door de competenties in kaart te brengen, kunnen werknemers duurzaam ingezet worden, aldus Asscher.

Maatregelen voor betere instroom

Om onder andere de jeugdwerkloosheid tegen te gaan, zijn er twee maatregelen opgesteld. Een betere instroom moet voortkomen vanuit een stimulans voor werkgevers om ouderen en jongeren aan te nemen. Daarnaast zouden er meer stage- en leerwerkplekken beschikbaar moeten zijn. De subsidiabele kosten bestaan uit personeelskosten van de jongere werknemer.

Maatregelen gezondheid werknemers

Gezondheidschecks en meer initiatieven voor verbetering van de gezondheid, zijn maatregelen die de duurzame inzetbaarheid van werknemers mogelijk kunnen vergroten. Wat betreft initiatieven zou er een infrastructuur omgang moeten worden gezet, waarmee gezondheidsmanagement een belangrijke rol gaat spelen in het bedrijfsleven.

Sectorplannen

Vanaf 1 oktober 2013 kunnen sectorplannen worden ingediend met een totale waarde van 600 miljoen euro. De gesubsidieerde mogelijkheden zullen 2 jaar geldig zijn, aldus Asscher. De loonadministratie zal in de gaten moeten houden in hoeverre er subsidie toegepast kan worden en zal ook op de hoogte moeten blijven van de nieuwe plannen vanuit de sectoren in 2014.Word gratis lid van onze community!

Blijf op de hoogte van het laatste HR- en Payroll-nieuws, handige AFAS-tips en onze webinars.