Overzicht wetswijzigingen 2014

Nu 2014 zijn intrede heeft gedaan, geven wij u een helder overzicht van de wetswijzigingen die dit jaar zullen ingaan. Het zijn belangrijke wijzigingen met betrekking tot salarisadministratie en HR. Wellicht heeft u een aantal punten eerder voorbij zien komen. Voor de volledigheid zetten wij het nogmaals op een rij.

Ook dit jaar wordt de AOW-leeftijd met een maand verhoogd. Daarmee komt de pensioengerechtigde leeftijd op 65 jaar en twee maanden. Daarnaast wordt zoals elk jaar het wettelijk minimumloon aangepast. Dit jaar stijgt het brutobedrag van het wettelijk minimumloon met 0,53 procent ten opzichte van 2013. Andere bijzondere wijzigingen vanaf 1 januari 2014:

·         Werknemers zullen direct belasting over de ontslagvergoeding moeten betalen. De stamrechtvrijstelling vervalt namelijk.

·         De algemene heffingskorting is verhoogd met 102 euro. Voor inkomens boven 19.645 euro is de algemene heffingskorting geleidelijk verlaagd met maximaal 7.437 euro bij een inkomen vanaf 58.000 euro.

·         De hoogte van de Ziektewet- en WGA-premie voor middelgrote en grote werkgevers wordt gedeeltelijk afhankelijk van de instroom van hun (ex-)werknemers in deze uitkeringen.

·         De afdrachtvermindering in het onderwijs wordt vervangen door de subsidieregeling praktijkleren. Doel hiervan is het stimuleren van werkgevers tot het bieden van werkleerplaatsen.

·         Een tewerkstellingsvergunning aanvragen voor Roemenen en Bulgaren die in Nederland komen werken, is niet meer nodig. Voor werknemers van buiten de Europese Unie die in Nederland gaan werken, is de vergunning per 2014 nog maar één jaar geldig. Daarnaast wordt de tewerkstellingsvergunning vanaf juli 2014 vervangen door een gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid.

Wijzigingen per juli 2014

·         Er komt een premiekorting voor het in dienst nemen van jongeren van 18 tot en met 26 jaar die een WW- of bijstandsuitkering ontvangen. De regeling treedt per juli in werking, maar zal met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2014 worden toegepast.

·         Flexwerkers hebben vanaf juli 2014 sneller recht op een vast contract: na twee jaar dienstverband. Proeftijd wordt ook aan banden gelegd in een contract dat een half jaar of korter is. Daarnaast is het afspreken van een concurrentiebeding in tijdelijke contracten verboden.

Uiteraard staan er voor 2015 tevens grote aanpassingen op stapel. Denk bijvoorbeeld aan de afschaffing van de werkbonus en nieuwe ontslagregels. Over die veranderingen zullen wij u ook komend jaar op de hoogte houden.

Deel dit artikel:

Best bekeken
Word gratis lid van onze HR & Payroll community!

Deel dit artikel:

Word gratis lid van onze community!

Blijf op de hoogte van het laatste HR- en Payroll-nieuws, handige AFAS-tips en onze webinars.

hr-payroll-community
Bekijk onze laatste artikelen:
WNT ter beperkering van hoge salarissen in de (semi-)publieke sector in de volksmond ook wel balkenendenorm
WNT: Wet normering topinkomens en de impact op organisaties

Iedereen die in Nederland werkt, heeft weleens gehoord van de Balkenendenorm, oftewel de “Wet Normering Topinkomens”. Deze wet is sinds 2013 van kracht en is bedoeld om hoge salarissen in de (semi-)publieke sector te beperken.

Lees meer →
arbeidsvoorwaarden
Top 10 arbeidsvoorwaarden: dit zijn de kansen voor werkgevers

In een krappe arbeidsmarkt is het essentieel dat je arbeidsvoorwaarden hebt waar je personeel blij van wordt én blijft. In dit artikel delen we handige tips en inzichten hiervoor.

Lees meer →
vakantiegeld berekenen
Vakantiegeld in mei? 4 feiten op een rij

Het is mei en dat betekent voor veel mensen: vakantiegeld! Maar wat zijn precies de verplichtingen voor werkgevers rondom het vakantiegeld? In dit artikel beantwoorden we 4 veelgestelde vragen.

Lees meer →
wat zijn adv- en atv-dagen?
Wat zijn ADV- en ATV-dagen?

ADV- en ATV-uren zijn veelgebruikte termen binnen arbeidscontracten en cao’s. Beide begrippen hebben betrekking op vrije dagen die werknemers kunnen opnemen bovenop hun normale vakantiedagen.

Lees meer →
wet verbeterde poortwachter is in 2002 ingevoerd om de arbeidsomstandigheden en het werkgeverschap in Nederland te verbeteren
Wet poortwachter: hoe werkt het precies?

Ben je benieuwd naar de Wet verbetering poortwachter en hoe deze precies werkt? Lees dan dit artikel waarin we de belangrijkste aspecten van deze wet uitleggen en tips geven om aan de eisen te voldoen.

Lees meer →
wanneer een oproepkracht afzeggen
Welke rechten gelden voor een oproepkracht?

Een oproepkracht is een werknemer die op afroep beschikbaar is om te werken, maar geen vaste uren of een vast dienstverband heeft. Dit betekent dat de werkgever de oproepkracht alleen oproept wanneer er werk beschikbaar is en dat de oproepkracht niet verplicht is om het werk te accepteren als hij of zij op dat moment niet beschikbaar is.

Lees meer →
cafetariaregeling: ruil brutoloon voor arbeidsvoorwaarden zoals leaseauto, fiets, extra vakantie, hogere pensioenpremie of opleidingen
De cafetariaregeling: uitleg + 3 voorbeelden van de regeling

Een cafetariaregeling is een regeling waarbij werknemers de mogelijkheid krijgen om hun arbeidsvoorwaardenpakket deels zelf samen te stellen. Hierbij kan de werknemer bijvoorbeeld kiezen om een deel van het brutoloon te ruilen voor

Lees meer →
als eigenrisicodrager bij de ziektewet heb je meer controle over het verzuimbeleid en re-integratie van ziekewerknemers
Ziektewet: hoe zit het precies in elkaar?

Wil je meer weten over de Ziektewet en hoe deze in elkaar zit? Lees dan ons artikel en krijg een duidelijk overzicht van de regels en verplichtingen bij ziekteverzuim.

Lees meer →
Sneller en slimmer werven met AFAS en Recruitee

Gebruik jij AFAS als HRM-systeem, maar wil je meer grip en inzicht krijgen in je wervingsproces? Vind sneller de juiste kandidaat met Recruitee! Je krijgt betere inzichten, plaatst direct je vacatures door op alle jobboards en houdt eenvoudig het overzicht.

Lees meer →

Word gratis lid van onze community!

Blijf op de hoogte van het laatste HR- en Payroll-nieuws, handige AFAS-tips en onze webinars.

Word lid van onze HR & Payroll Community!

hr-payroll-community