Terug naar het overzicht

Overzicht wetswijzigingen 2014

Nu 2014 zijn intrede heeft gedaan, geven wij u een helder overzicht van de wetswijzigingen die dit jaar zullen ingaan. Het zijn belangrijke wijzigingen met betrekking tot salarisadministratie en HR. Wellicht heeft u een aantal punten eerder voorbij zien komen. Voor de volledigheid zetten wij het nogmaals op een rij.

Ook dit jaar wordt de AOW-leeftijd met een maand verhoogd. Daarmee komt de pensioengerechtigde leeftijd op 65 jaar en twee maanden. Daarnaast wordt zoals elk jaar het wettelijk minimumloon aangepast. Dit jaar stijgt het brutobedrag van het wettelijk minimumloon met 0,53 procent ten opzichte van 2013. Andere bijzondere wijzigingen vanaf 1 januari 2014:

·         Werknemers zullen direct belasting over de ontslagvergoeding moeten betalen. De stamrechtvrijstelling vervalt namelijk.

·         De algemene heffingskorting is verhoogd met 102 euro. Voor inkomens boven 19.645 euro is de algemene heffingskorting geleidelijk verlaagd met maximaal 7.437 euro bij een inkomen vanaf 58.000 euro.

·         De hoogte van de Ziektewet- en WGA-premie voor middelgrote en grote werkgevers wordt gedeeltelijk afhankelijk van de instroom van hun (ex-)werknemers in deze uitkeringen.

·         De afdrachtvermindering in het onderwijs wordt vervangen door de subsidieregeling praktijkleren. Doel hiervan is het stimuleren van werkgevers tot het bieden van werkleerplaatsen.

·         Een tewerkstellingsvergunning aanvragen voor Roemenen en Bulgaren die in Nederland komen werken, is niet meer nodig. Voor werknemers van buiten de Europese Unie die in Nederland gaan werken, is de vergunning per 2014 nog maar één jaar geldig. Daarnaast wordt de tewerkstellingsvergunning vanaf juli 2014 vervangen door een gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid.

Wijzigingen per juli 2014

·         Er komt een premiekorting voor het in dienst nemen van jongeren van 18 tot en met 26 jaar die een WW- of bijstandsuitkering ontvangen. De regeling treedt per juli in werking, maar zal met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2014 worden toegepast.

·         Flexwerkers hebben vanaf juli 2014 sneller recht op een vast contract: na twee jaar dienstverband. Proeftijd wordt ook aan banden gelegd in een contract dat een half jaar of korter is. Daarnaast is het afspreken van een concurrentiebeding in tijdelijke contracten verboden.

Uiteraard staan er voor 2015 tevens grote aanpassingen op stapel. Denk bijvoorbeeld aan de afschaffing van de werkbonus en nieuwe ontslagregels. Over die veranderingen zullen wij u ook komend jaar op de hoogte houden.Word gratis lid van onze community!

Blijf op de hoogte van het laatste HR- en Payroll-nieuws, handige AFAS-tips en onze webinars.