Terug naar het overzicht

Premiekortingen oudere werknemers

Als uw onderneming een arbeidsgehandicapte of oudere werknemer in dienst neemt of in dienst houdt, kunt u, in sommige gevallen, in aanmerking komen voor een korting op de premies werknemersverzekeringen.

De premiekorting kan fors oplopen
De totale korting op de WW-premie en de WAO/WIA-premie kan oplopen tot € 6.500 per werknemer per jaar. Voor parttimers moet u dit bedrag naar rato berekenen. U verrekent de premiekorting met de WAO/WIA-premie en het werkgeversdeel van de WW-premie die u voor al uw werknemers tezamen moet betalen.

Premiekorting nooit hoger dan af te dragen premiekorting oudere medewerkers
De korting kan nooit hoger zijn dan het totaalbedrag aan af te dragen premies voor de betreffende werknemer. Als u over een bepaald tijdvak € 450 aan premies moet afdragen, kan de totale korting dus nooit hoger zijn dan die € 450. Misschien gebruikt u daardoor niet de hele premiekorting.

Premiekorting later verrekenen

Sinds 1 januari 2011 is het echter toegestaan om het premiekortingsdeel dat u niet gebruikt heeft, te verrekenen met de premies die u in een ander aangiftetijdvak moet afdragen. Dit tijdvak kan eerder of later zijn, maar moet wel in hetzelfde kalenderjaar vallen. Uiteraard moet er in het betreffende tijdvak wel ruimte zijn om te verrekenen. Het doet er overigens niet toe of de werknemer wiens premiekorting u doorschuift in het betreffende tijdvak ook echt in dienst was.

Verrekenen met ander subnummer
Het is ook toegestaan om het deel van de premiekorting dat u niet benut heeft, te verrekenen met premies die u onder een ander subnummer moet afdragen. Dit kan zowel hetzelfde als een later tijdvak zijn, maar het moet wel in hetzelfde kalenderjaar vallen.Volg ons en deel dit bericht

Volg ons en deel dit bericht

NPS score Salure

Salure behaalt NPS van 27

Onze klanten hebben ons beoordeeld! We zijn erg blij met een Net Promoter Score van 27. Lees verder en ontdek wat onze klanten over ons zeggen.