Terug naar het overzicht

Premiestijgingen in 2010

Met ingang van het nieuwe jaar gelden een flink aantal veranderingen die zijn afgekondigd door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Zo veranderen onder meer de deeltijd-ww, de algemene nabestaandenwet en de Wet Wajong. De uiteindelijke veranderingen in de premiepercentages voor werkgevers zetten we hier nog even op een rijtje.

Premiestijgingen

Belangrijkste veranderingen in de premie voor werkgevers zijn vooral terug te vinden in de WGA-rekenpremie en de ZVW-inkomensafhankelijke bijdrage werkgevers. Zo berichtte de Volkskrant op zaterdag 2 01. Een stijging is terug te vinden bij de premie voor de WGA naar 0,59 procent daarentegen daalt de uniforme WAO premie naar 0,07 procent. De volledige lijst van de premiepercentages voor 2010 ziet er als volgt uit:

• WAO/WIA-basispremie (Aof)
5,70
• Uniforme WAO-premie (Aok)                                        
0,07
• WGA-rekenpremie (werkhervattingskas)                    
0,59    
• AWf-premie                                                                      
4,20
• ZVW-inkomensafhankelijke bijdrage werkgevers   
7,05
• UFO                                                                                    
0,78
• UFO-ERD ZW                                                                  
0,72
• Sectorpremie gemiddeld                                               
1,48    
• Verplichte werkgeversbijdrage kinderopvang           
0,34

Het Centraal Planbureau houdt rekening met een stijging van de contractlonen van 1,25 procent conform de inflatie. Rekeninghoudend met de bovenstaande premiestijgingen zal dit voor werknemers een lichte daling van het netto maandloon betekenen. Bij de lagere inkomens moet rekening gehouden worden met een daling van enkele euro’s. Voor de hoge inkomens moet rekening gehouden worden met een daling 20 euro per maand.

Wet Wajong

Ook de wet Wajong ondergaat enkele veranderingen. Zo zullen er per 1 januari 2010 nieuwe regels gelden voor jonggehandicapten die een uitkering aanvragen. De uitkering vult tot 75% van het wettelijk minimumloon aan op wat zij zelf kunnen verdienen.

Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten

De nieuwe wet krijgt ook een nieuwe naam: Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten. De bruto grondslag (exclusief vakantietoeslagen) per dag zal voor een uitkeringsgerechtigde per 1 januari €64,72 bedragen.Volg ons en deel dit bericht

Volg ons en deel dit bericht

NPS score Salure

Salure behaalt NPS van 27

Onze klanten hebben ons beoordeeld! We zijn erg blij met een Net Promoter Score van 27. Lees verder en ontdek wat onze klanten over ons zeggen.