Terug naar het overzicht

Wijzigingen Prinsjesdag 2018 over salarisadministratie

We hebben voor u de veranderingen van Prinsjesdag 2018 in kaart gebracht. Aan bod komen veranderingen omtrent de belastingtarieven, de 30%- regeling, het geboorteverlof, WAB, de bijtelling en extra loonbelastingtabellen.

Veranderingen van de belastingtarieven van 2018-2019

Salure wijziging inkomensbelasting twee schijven stelsel

Verkorte looptijd van de 30%-regeling

In de afgelopen twee jaar is de 30%-regeling beoordeeld en doorgesproken. Daar kwam uit naar voren dat ruim 80%  van de gebruikers dit voor maar 5 jaar toepast. De regeling is niet bedoeld voor het overige percentage dat voor een lange periode in Nederland wonend is. In het beoordelen en bespreken hiervan werd aanbevolen deze 30%-regeling van 8 jaar naar 5 jaar te verkorten. Dit gebeurd dan ook op of na 1 januari 2019.

Het geboorteverlof voor de partners uitgebreid

Op 1 januari 2019 gaat het recht op meerdere verlofdagen met loondoorbetaling in.  En het aanvullende verlof op 1 april 2019. Dit om de partners meer tijd samen met het kind te geven, en de band te versterken. Wanneer een partner is bevallen krijgt de werknemer als het goed is twee dagen geboorteverlof die de werkgever betaald. Het kabinet wil het geboorteverlof voor partners uitbreiden aan de hand van de arbeidsduur van de partner.

Wil de werknemer na de geboorte nog verlofdagen opnemen dan kan de werknemer na de betaalde verlofdagen nog 5 weken extra aanvullend verlof krijgen in het eerste halfjaar van de geboorte met een uitkering van de UWV. Deze uitkering gaat uit van 70% van het dagloon. 

Verandering bijtelling per 2019

Een beperking van de lage bijtelling voor alleen de nieuwe auto’s die geen schadelijke stoffen uitstoten staat voor 2019 op de planning. De bijtelling van 4% geldt dan alleen nog tot een cataloguswaarde van € 50.000. Wanneer de waarde hoger is dan bedraagt de bijtelling 22%. Deze wijziging geldt niet voor deze auto’s op waterstof daar blijft de bijtelling 4% ongeacht de catalogus waarde.

Extra loonbelastingstabellen

Door het verschil tussen inwoners en niet-inwoners van Nederland voor de heffingskortingen komen er met ingang van 1 januari 2019 meer loonbelastingtabellen.

Er wordt een verschil aangebracht in de loonbelastingtabellen en in drie verschillende groepen werknemers. De eerste groep zijn de werknemers die wonend zijn in Nederland. De tweede groep bevat werknemers die inwoner zijn van een EER-land zoals Noorwegen, IJsland en Liechtenstein. Ook Zwitserland en de BES-eilanden als Bonaire, Sint Eustatius en Saba. De derde groep zijn de werknemers die inwoner zijn van een derde land, dat wil zeggen: van een land dat niet onder 1e of de 2e groep valt.

Voor alle recente loonbelastingtabellen komen volgend jaar drie aparte loonbelastingtabellen, een voor elk van de drie groepen werknemers. In 2019 zijn er dus bijvoorbeeld drie witte maandtabellen en drie groene. Als u aangifte doet met het aangifteprogramma van de Belastingdienst, dan moet u zelf bepalen welke tabel u voor een werknemer moet gebruiken. En moet de juiste tabel gebruikt worden.

Wat te verwachten van de WAB op 1 januari 2020

Op het gebied van de WAB (Wet arbeidsmarkt in balans) een wetsvoorstel concept van minister Koolmees van SZW, vinden de volgende veranderingen plaats:

  • De WAB maakt het makkelijker om een vast contract aan te bieden. De proeftijd wordt ruimer en voor redelijke gronden voor ontslag komt er een cumulatiegrond. Het verschil in de kosten van ontslag tussen flexibele en vaste contracten wordt ook kleiner. Door de opbouw van de transitievergoeding voor vaste en flexibele contracten gelijk te maken kun je dit uiteindelijk waarmaken. En werkgevers die vaste contracten aanbieden, gaan een lagere WW-premie afdragen.
  • Meer flexibiliteit voor terugkerend seizoenswerk. Ruimte om van de ketenbepaling af te wijken.
  • De ketenregeling veranderd. Maximaal twee jaar lang mochten contracten voor een bepaalde tijd achter elkaar gesloten worden, waarna ze overgingen in een contract voor een onbepaalde tijd. Deze periode wordt van 2 jaar opgeschroefd naar 3 jaar.
  • Oproepcontracten blijven bestaan maar ze hoeven niet meer altijd beschikbaar te zijn voor werk. En een verbeterde rechtspositie van de payroll werknemers.
  • Het kabinet zorgt voor een onafhankelijke commissie die zal onderzoeken of onze huidige stelsels zoals het arbeidsrecht en sociale zekerheid nog steeds aansluiten op een arbeidsmarkt die gericht is op de toekomst.

Heeft u hulp nodig voor



NPS score Salure

Salure behaalt NPS van 27

Onze klanten hebben ons beoordeeld! We zijn erg blij met een Net Promoter Score van 27. Lees verder en ontdek wat onze klanten over ons zeggen.