Terug naar het overzicht

Financiële problemen van personeel treft werkgever

Bedrijven raken steeds vaker betrokken bij financiële problemen van werknemers en dit heeft verregaande consequenties voor de ondernemingen zelf. Dat blijkt uit een onderzoek dat het Nibud (Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting) in samenwerking met Divosa (koepelorganisatie van directeuren van sociale diensten in Nederland) heeft uitgevoerd. Aan het onderzoek werkten 547 Personeel & Organisatieprofessionals en 80 professionals uit de Sociale Werkvoorziening (SW) mee.

Personeel komt in de problemen door: veranderingen in de relationele sfeer (67%), leven op te grote voet (60%), slordigheid in de administratie (55%) en gebrek aan vaardigheden. Het blijkt dat vier op de vijf bedrijven (79%) te maken heeft met personeel in geldnood.

Op verschillende manieren kan de slechte financiële situatie van werknemers bedrijven benadelen. Allereerst kost het verwerken van loonbeslag veel tijd voor werkgevers. Hoewel 50% van de bedrijven een loonbeslag binnen een uur kan afhandelen, is een kwart van de bedrijven daar 1 tot 3 uur aan kwijt en nog eens 25% is daar zelfs meer dan drie uur mee bezig.

Een loonbeslag heeft gevolgen voor de salarisadministratie, omdat een werkgever verplicht is om hieraan mee te werken. De deurwaarder zet de procedure in gang; daarna moet de werkgever een verklaring invullen. Vervolgens ontvangt de werkgever een loonvordering. Vanaf de eerstvolgende loonbetaling begint de inhouding en mag er nog maar een deel van het nettoloon worden uitbetaald. Dit deel is de beslagvrije voet, die 90% bedraagt van de bijstandnorm van de Wet Werk en Bijstand. Het exacte bedrag wordt vastgesteld door de deurwaarder. Het loonbeslag moet schriftelijk worden opgeheven door de deurwaarder, voordat het volledige nettoloon weer mag worden uitgekeerd.

Een tweede manier waarop financiële problemen van werknemers invloed uitoefenen op bedrijven, is door een toename in het ziekteverzuim en een afname van de productiviteit: de helft van de werkgevers schat dat het verzuim 9 dagen of meer bedraagt en dat de productiviteit met 20% of meer afneemt. Veel werknemers in geldproblemen hebben te maken met concentratieproblemen, hoofdpijn en stress.

Daarnaast krijgen werkgevers steeds vaker het verzoek om een voorschot op het loon uit te keren. In sommige gevallen plegen werknemers zelfs diefstal of fraude.

30% van de werkgevers besluit op grond van de negatieve gevolgen om tijdelijke contracten van werknemers niet te verlengen. Het Nibud adviseert werkgevers om preventief beleid te voeren, om bovengenoemde problemen te voorkomen.Word gratis lid van onze community!

Blijf op de hoogte van het laatste HR- en Payroll-nieuws, handige AFAS-tips en onze webinars.