Terug naar het overzicht

Quotumregeling onderzoek door de Raad van State

De Quotumregeling is door de ministerraad goedgekeurd en ligt nu bij de Raad van State voor advies. Naar verluidt zal minister Klijnsma het wetsvoorstel nog voor het zomerreces indienen bij de Eerste en Tweede Kamer. Opvallend: uit onderzoek blijkt dat het aantal banen dat gecreëerd moet worden voor arbeidsgehandicapten, niet realistisch is.

 

Onderzoek naar het aantal Wajongers dat werkelijk geschikt en bereid is om te werken, is uitgevoerd door de Intelligence Group – een onderzoek- en adviesbureau. In de conclusie van het rapport komt naar voren dat slechts 64.000 arbeidsgehandicapten een baan kunnen en willen krijgen. Het kabinet gaat in de Quotumwet echter uit van 125.000 extra banen, die door werkgevers gecreëerd moeten worden.

 

Categorieën Wajongers

 

Volgens het onderzoek zijn Wajongers onder te verdelen in vijf groepen. Met name in de eerste groep zullen veel werkgevers talentvolle en gemotiveerde arbeidsgehandicapten willen werven. Deze 36.000 mensen werken voor een groot deel namelijk al. In de tweede groep hebben de onderzoekers Wajongers met een autistische beperking ondergebracht. Dit betreft zo´n 60.000 arbeidsgehandicapten. Naar verwachting zullen werkgevers, met een paar kleine aanpassingen in de werkprocessen, ook veel interesse hebben in deze tweede categorie. De derde groep, 43.000 mensen, werken voornamelijk in sociale werkplaatsen. Ook hier zien de onderzoekers een toekomst voor in bepaalde bedrijven. Maar voor de vierde en vijfde categorie, Wajongers die een zware verstandelijke handicap hebben of die psychische ziektebeelden hebben, stelt het onderzoek dat het nagenoeg onmogelijk is om te werken bij een reguliere werkgever. Dit betreft zo´n 100.000 arbeidsongeschikten.

 Onrealistisch

 

Van de overige drie categorieën hebben 60.000 arbeidsgehandicapten al een baan. Dit betekent dat slechts 80.000 Wajongers beschikbaar zijn. Wanneer uitgegaan wordt van relatief hoge werkbereidheid van 80 procent, dan blijven er 64.000 Wajongers over die kunnen én willen werken. Als deze gegevens kloppen, dan betekent het dat er teveel banen gecreëerd worden voor een te kleine doelgroep.

Afspraken

 

Werkgevers krijgen van het kabinet tot 2025 de tijd om zelf 100.000 banen te creëren voor Wajongers. Mocht dit niet lukken, dan geldt voor bedrijven met meer dan 25 werknemers dat zij een bepaald percentage aan Wajongers in dienst moeten nemen. Als de werkgever dit weigert, levert dit een boete op van 5000 euro per niet-vervulde werkplek. De Quotumwet is onderdeel van de Participatiewet, welke per 1 januari 2015 in gaat. Via deze blog houdt Salure de salarisadministratie op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen met betrekking tot de Participatiewet en overig relevant nieuws.Volg ons en deel dit bericht

Volg ons en deel dit bericht

NPS score Salure

Salure behaalt NPS van 27

Onze klanten hebben ons beoordeeld! We zijn erg blij met een Net Promoter Score van 27. Lees verder en ontdek wat onze klanten over ons zeggen.