Terug naar het overzicht

Gewijzigd regeerakkoord: implicaties voor de salarisadministratie

In onze laatste berichtgeving zijn de gevolgen van het regeerakkoord voor het ontslagstelsel besproken. De start van kabinet Rutte II ging gepaard met veel onrust over de aangekondigde inkomensafhankelijke zorgpremie; dit heeft uiteindelijk geleid tot een wijziging van het regeerakkoord. In dit bericht bespreken we de implicaties van het aangepaste akkoord voor de salarisadministratie.

Belastingtarief

In tegenstelling tot wat aanvankelijk besloten was, zullen de belastingtarieven blijven zoals ze nu zijn. Dit betekent concreet dat het tarief van 42% niet naar 38% gaat en het tarief van 52% niet wordt bijgesteld naar 49%.

Afgesproken is dat de derde belastingschijf zal worden verlegd: de grens tussen het 42%-tarief en het 52%-tarief ligt nu bij een inkomen van €56.491, maar komt te liggen bij €62.941. Deze maatregel wordt bekostigd met de opbrengsten die de beperking van de hypotheekrenteaftrek oplevert.

Heffingskortingen

Met ingang van 2014 wordt de algemene heffingskorting inkomensafhankelijk gemaakt. De korting wordt verhoogd met €75, maar wordt tegelijkertijd afgebouwd met 3 procent voor inkomens in de tweede en derde schijf. Hierdoor krijgen hoge inkomens maximaal €1.260 minder aan algemene heffingskorting. Voor ouderen met een inkomen vanaf €60.600 is de algemene heffingskorting daardoor nul.

Een andere maatregel is de afbouw met 3% van de ouderenkorting op het inkomenstraject tussen €60.600 en het einde van de derde belastingschijf naar €92,50.

Om werken aantrekkelijker te maken, gaat de arbeidskorting omhoog met €388. Maar ook hier is sprake van een nivelleringsmaatregel: voor de hoogste inkomens wordt de arbeidskorting gereduceerd tot nul bij een inkomen van €110.000 per jaar.

Verzachtende maatregelen

Het kabinet maakt 250 miljoen euro vrij (bezuiniging op het Infrastructuurfonds) om de sociale agenda te versterken en de maatregelen van het akkoord te verzachten. Dit bedrag zou, in overleg met vakbonden en werkgevers, gebruikt kunnen worden om de WW-duur met een half jaar te verlengen: werklozen kunnen dan niet 12, maar 18 maanden een uitkering krijgen die gebaseerd is op hun laatstverdiende loon.

Conclusie

De inkomensafhankelijke zorgpremie is van de baan. In plaats daarvan wordt nivellering volgens het gewijzigde regeerakkoord gerealiseerd door het aanpassen van de algemene heffingskorting en de arbeidskorting. Het inkomensafhankelijk maken van de zorgpremie zou gecompenseerd worden door verlaging van de belastingtarieven, maar ook dat plan gaat nu niet door. In het aangepaste akkoord is er nog steeds sprake van nivellering, maar wel in mindere mate dan aanvankelijk het geval zou zijn.

De gemaakte wijzigingen hebben consequenties voor de belasting die de werkgever moet afdragen en het salaris dat de werknemer uiteindelijk overhoudt. Uiteraard heeft het (aangepaste) regeerakkoord nog meer implicaties, bijvoorbeeld voor de werkgeverslasten en de werkkostenregeling; daar zullen we aandacht aan besteden in een volgend nieuwsbericht. Houd deze website dus in de gaten!Volg ons en deel dit bericht

Volg ons en deel dit bericht

NPS score Salure

Salure behaalt NPS van 27

Onze klanten hebben ons beoordeeld! We zijn erg blij met een Net Promoter Score van 27. Lees verder en ontdek wat onze klanten over ons zeggen.