Terug naar het overzicht

Regeerakkoord: ontslagrecht

De PvdA en VVD hebben op het gebied van ontslagrecht een aantal wijzigingen opgesteld.

Schrapping bijdrage WW-uitkeringen

De maatregel die ondernemingen vanaf 2014 zou laten meebetalen aan de WW-uitkeringen van ontslagen werknemers, wordt geschrapt. De maatregel was aangedragen in Het Kunduz-akkoord en zou de werkgever laten meebetalen in de eerste zes maanden van de WW-uitkering.

Verhoging WW-premie

Het nieuwe akkoord zal een verhoging van de WW-premie instellen vanaf 1 januari 2014. De PvdA en VVD gaan ook onderzoeken of een gedifferentieerde WW-premie ingesteld kan worden. De WW-premie zou mogelijkerwijs afhankelijk worden van het aantal werknemers die uw onderneming ontslaat en in de WW belanden. De WW-premie zou dan hoger worden naarmate er meer ontslagen vallen.

Ontslagvergoeding

Op het gebied van de ontslagprocedure worden ook een aantal wijzigingen ingediend. De preventieve ontslagtoets via de kantonrechter zal worden geschrapt. Een bezwaar tegen het ontslag kan nog wel bij de kantonrechter gemaakt worden. Indien de kantonrechter oordeelt dat een werknemer onterecht is ontslagen of waarbij de situatie grotendeels is te wijten aan de werkgever, dan is er het risico dat de werkgever een ontslagvergoeding dient te betalen. De vergoeding wordt gebaseerd op maximaal een half maandsalaris per gewerkt jaar met een bovengrens van € 75.000. De preventieve ontslagtoets zal alleen bij het UWV mogelijk zijn in de vorm van een verplichte adviesaanvraag.

Transitiebudget

Wanneer een werkgever een werknemer onvrijwillig ontslaat of een tijdelijk contract van minstens een jaar niet verlengt, zal de werkgever een transitiebudget aan de werknemer dienen te betalen. Het transitiebudget is bedoeld voor scholing of outplacement. Het transitiebudget  bedraagt een kwart maandsalaris per gewerkt jaar met een maximum van vier maandsalarissen.

Termijn WW-uitkering

Voor de ontslagen werknemer zal de WW-uitkering worden ingekort van 38 maanden naar 24 maanden. De eerste 12 maanden zal 70 % van het laatstverdiende salaris uitgekeerd worden. De opeenvolgende 12 maanden zal het minimumloon worden gehanteerd. De werknemer bouwt de eerste 10 jaar het WW-recht op waarbij elk gewerkt jaar een maand WW-uitkering oplevert.

Wanneer bedrijfseconomische redenen de grondslag zijn voor het ontslag, zal de werkgever alsnog het transitiebudget dienen te betalen. Alleen wanneer het ontslag het gevolg is van een slechte financiële situatie en betaling van het transitiebudget tot faillissement zal leiden, kan de werkgever vanonder de betaling uitkomen.Volg ons en deel dit bericht

Volg ons en deel dit bericht

Schrijf je in voor het webinar