Terug naar het overzicht

Aanpassing in de regelgeving inzake ouderschapsverlof

Ouders zullen in de toekomst hun ouderschapsverlof aan elkaar over kunnen dragen, omdat er een aanpassing in de Europese regelgeving inzake ouderschapsverlof komt. Al in juni 2009 werd de richtlijn voor de verlenging van het ouderschapsverlof van drie naar vier maanden door de Europese raad goedgekeurd. 

Extra maand ouderschapsverlof

De extra maand verlof is niet overdraagbaar aan de andere ouder. De regeling geldt als stimulans voor mannen om het verlof te gebruiken – en geldt voor alle werknemers, ongeacht het soort arbeidsovereenkomst. Ouders krijgen daarnaast de mogelijkheid om de ardbeidsvoorwaarden aan te passen en het biedt een betere bescherming tegen nadelige behandeling of ontslag.

Aanpassingen wetgeving

Voor Nederland heeft de aanpassing geen consequenties, omdat het Nederlandse (onbetaalde) ouderschapsverlof al zes maanden bedraagt en niet overdraagbaar is. Voor andere Europese lidstaten gelden wel aanpassingen in de huidige wetgeving. Alle lidstaten van de Europese Unie moeten in de toekomst dus werknemers toestaan dat zij minstens vier maanden verlof kunnen opnemen na de geboorte van een kind. Daarnaast krijgen ouders in de toekomst ook het recht om drie maanden daarvan aan elkaar over te dragen.

Europees minimum ouderschapsverlof

Door de Europese wijziging kunnen Nederlandse werknemers straks dus ook nog drie maanden aan hun partner overdragen. Dit komt dan bovenop het Europees minimum van vier maanden. In totaal krijgt de werknemer dan recht op zeven maanden parttime verlof. Het kan echter nog jaren duren voor deze mogelijkheid ook in de Nederlandse wetgeving is vastgelegd.

Tip 1: Als de werknemer onbetaald ouderschapsverlof opneemt, geldt een belastingkorting. Deze korting wordt de ouderschapsverlofkorting genoemd en kan via de aangifte inkomstenbelasting worden geclaimd. De maximale korting bedraagt bij voltijdsverlof ongeveer 650 euro per maand.

Tip 2: Een werknemer met een kind jonger dan acht jaar heeft recht op verlof over ten hoogste 26 maal zijn normale arbeidsduur per week. Bij de geboorte van een tweeling bestaat recht op dubbel ouderschapsverlof. Voor deeltijdwerkers geldt het ouderschapsverlof naar evenredigheid.Volg ons en deel dit bericht

Volg ons en deel dit bericht

NPS score Salure

Salure behaalt NPS van 27

Onze klanten hebben ons beoordeeld! We zijn erg blij met een Net Promoter Score van 27. Lees verder en ontdek wat onze klanten over ons zeggen.