Terug naar het overzicht

transitievergoeding regeling

Regeling compensatie transitievergoeding

Als een werknemer twee jaar ziek is, treedt vanaf 1 april 2020 een nieuwe regeling in werking: de regeling compensatie transitievergoeding. Werkgevers kunnen met deze regeling transitievergoeding terugvragen die zij vanaf 1 juli 2015 aan werknemers hebben betaald. Wel moet er bewijsmateriaal zijn bewaard om recht te hebben op de compensatie.

Hoe werkt dit?

Als een werknemer langer dan twee jaar ziek is, moet de werkgever een transitievergoeding betalen. Als de werkgever dit niet kon of wilde betalen, hield hij de werknemer ‘slapend’ in dienst. Nu kan de werkgever de arbeidsovereenkomst van de werknemer wel ontbinden. Hij betaalt de werknemer dan een transitievergoeding en krijgt daar compensatie voor van het UWV. Vanaf 1 april 2020 kan de vergoeding worden aangevraagd, die met terugwerkende kracht geldt vanaf 1 juli 2015.

Voor de gevallen waar dit met terugwerkende kracht werkt, moet de werkgever de vergoeding uiterlijk voor 1 oktober 2020 hebben aangevraagd. Voor nieuwe gevallen kan de werkgever de vergoeding aanvragen binnen 6 maanden na het uitbetalen van de transitievergoeding. De vergoeding voor werkgevers wordt geregeld door het UWV. Het geld komt uit het Algemeen Werkloosheidsfonds. Dat betekent wel dat de premie voor dit fonds voor de werknemer zal stijgen.

De voorwaarden

De compensatie voor de transitievergoeding zal worden toegekend aan de werkgever als aan de voorwaarden is voldaan. De documenten over het dienstverband en het einde daarvan moeten goed zijn bewaard. Voor 1 juli 2019 geeft het UWV een overzicht van alle aanvullende documenten die nodig zijn voor de aanvraag. Het volgende is verstandig om te bewaren:

  • Alle documenten over de start en duur van de arbeidsovereenkomst;
  • Ontslagvergunning;
  • Beëindigingsovereenkomst, mag ook een beschikking van het UWV of van de kantonrechter zijn;
  • Documenten over het ziekteverlof en bewijs dat de werknemer nog ziek was bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst;
  • Gegevens die zijn gebruikt om de transitievergoeding te berekenen;
  • Bewijs dat de transitievergoeding door de werkgever is betaald aan de werknemer;
  • Gegevens over de loondoorbetaling tijdens ziekte van de werknemer.

Als de werkgever niet alle gegevens aanlevert, heeft hij 14 dagen om dit alsnog aan te leveren. Voor oude gevallen (die gelden met terugwerkende kracht vanaf 1 juli 2015) is dit verlengd tot 28 dagen. Het UWV zorgt voor correctie verwerking van de gegevens, volledig getoetst aan de bepalingen van de AVG.

Hulp nodig?

Salure adviseert over het terugvragen van transitievergoedingen. Neem contact op met onze adviseurs en we kijken samen naar een goede oplossing. Bel 0182-543 643Volg ons en deel dit bericht

Volg ons en deel dit bericht

NPS score Salure

Salure behaalt NPS van 27

Onze klanten hebben ons beoordeeld! We zijn erg blij met een Net Promoter Score van 27. Lees verder en ontdek wat onze klanten over ons zeggen.