Terug naar het overzicht

Schade aan auto van de zaak valt niet onder eigen risico

Werknemers die onder werktijd schade veroorzaken aan hun auto van de zaak hoeven geen eigen risico te betalen. In de wet is geregeld dat werknemers in principe geen schade hoeven te vergoeden die tijdens het werk is ontstaan, tenzij dat met opzet of door roekeloos gedrag is gebeurd.

In de praktijk blijken veel werkgevers deze regel wat betreft de leaseauto aan de laars te lappen. Het opnemen van een eigen-risicobepaling in een leasecontract is heel gebruikelijk. Werknemers die schade aan hun auto van de zaak veroorzaken moeten door zo’n bepaling een vergoeding betalen. Dat is echter alleen toegestaan als de werknemer buiten werktijd schade rijdt.

Volgens de vereniging Auto van de Zaak gebeurt het desondanks heel vaak dat werknemers ook hun eigen risico kwijt zijn als ze tijdens het werk de auto beschadigen, bijvoorbeeld onderweg naar een klant. In de meerderheid van de gevallen blijkt uit de contracten dat werknemers altijd eigen risico moeten betalen bij schade, dus ook bij schade onder werktijd. Overigens geldt woon-werkverkeer in dit geval niet als werktijd.

U kunt de werknemer trouwens wel aansprakelijk stellen voor schade onder werktijd als u dat in de arbeidsovereenkomst bent overeengekomen. In dat geval eist de wet wel dat de werknemer voor deze schade verzekerd is.Volg ons en deel dit bericht

Volg ons en deel dit bericht

NPS score Salure

Salure behaalt NPS van 27

Onze klanten hebben ons beoordeeld! We zijn erg blij met een Net Promoter Score van 27. Lees verder en ontdek wat onze klanten over ons zeggen.