Terug naar het overzicht

Strategische benadering wordt belangrijker voor HR

P&O-ers zien hun rol binnen organisaties belangrijker worden, waardoor hun werkdruk toeneemt. Ongeveer 44 procent verwacht, ondanks de toegenomen werkdruk en verantwoordelijkheden, geen salarisverhoging. 

Strategische benadering wordt belangrijker

Op de HR-afdelingen lijkt men zich bewust van de noodzaak om in een snel veranderende arbeidsmarkt strategischer en adviserender te opereren. Zo gaf in 2009 slechts één op de tien HR-medewerkers aan ‘talent development’ een belangrijk beleidsthema te vinden. In 2010 is dat aantal gestegen naar ruim zes op de tien.

Daarnaast is verbetering van de arbeidsmarktcommunicatie voor bijna 48 procent een belangrijk beleidsthema voor dit en komend jaar. Vorig jaar was dat voor slechts 16 procent het geval. Verder verwacht ruim de helft van de P&O-ers dat hun functie zwaarder wordt door een toename van algemene managementtaken (58 procent) en advies aan derden (52 procent).

Werkdruk HR-afdeling

De veranderende rol van de HR-afdeling heeft invloed op de werkdruk die P&O-ers ervaren. Ongeveer 60% van de ondervraagden verwacht dat hun functie de komende jaren zwaarder zal worden. Een verandering in de uitvoering van taken (80 procent) en uitbreiding van het takenpakket (69 procent) zijn daarvan de belangrijkste oorzaken, zo melden de respondenten. Bijna de helft (44 procent) verwacht geen promotie of salarisverhoging door de verhoogde werkdruk.Volg ons en deel dit bericht

Volg ons en deel dit bericht

NPS score Salure

Salure behaalt NPS van 27

Onze klanten hebben ons beoordeeld! We zijn erg blij met een Net Promoter Score van 27. Lees verder en ontdek wat onze klanten over ons zeggen.