Terug naar het overzicht

Strengere meldplicht voor werkgever bij ontslagen

Vanaf 1 maart is het verplicht voor werkgevers die twintig of meer werknemers willen ontslaan om dit van tevoren te melden aan uitkeringsinstituut UWV en de vakbonden van het personeel.

In de Wet melding collectief ontslag (Wmco) was tot nu toe opgenomen dat alleen bazen die via het UWV of de rechter collectief mensen wilden ontslaan, dat bij de uitkeringsinstantie moesten melden. Minister Henk Kamp van Sociale Zaken had de Tweede Kamer ruim een jaar geleden al toegezegd de wet aan te scherpen na signalen dat werkgevers in onder meer de bouw de regels over het melden van collectieve ontslagen zouden omzeilen door individuele afspraken met werknemers te maken. Vanaf 1 maart maakt het niet meer uit op welke manier een baas personeel wil ontslaan; via het UWV, via de rechter of via een individuele beëindigingsovereenkomst. Als het gaat om twintig of meer ontslagen om bedrijfseconomische redenen, moet dat vooraf worden gemeld bij het UWV en de vakbonden.

Kritiek werkgevers

De werkgevers hebben kritiek op de aanpassing. In de wijziging is opgenomen dat werkgevers bij collectief ontslag moeten bewijzen dat ze in gesprek zijn gegaan met de bonden, of een serieuze poging hebben ondernomen. ‘Dit overstijgt het principe van melden’, vindt Alfred van Delft, secretaris arbeidsvoorwaardenbeleid bij werkgeversorganisatie VNO-NCW.

Als werkgevers deze verplichting niet nakomen, kan een ontslag worden teruggedraaid. De werkgever moet dan met terugwerkende kracht uitbetalen. ‘Dat creëert rechtsonzekerheid’, zegt Van Delft, ‘omdat bedrijven vooraf niet altijd weten of de twintig binnen drie maanden vertrekken’.Volg ons en deel dit bericht

Volg ons en deel dit bericht

NPS score Salure

Salure behaalt NPS van 27

Onze klanten hebben ons beoordeeld! We zijn erg blij met een Net Promoter Score van 27. Lees verder en ontdek wat onze klanten over ons zeggen.