Verkiezingsprogramma: AOW-leeftijd

In het bericht ‘AOW-leeftijd verhoging: Eerste Kamer stemt met wetten Lenteakkoord in’ zijn de plannen uit het Lenteakkoord met betrekking tot AOW-leeftijd toegelicht. In de verkiezingsprogramma’s van de partijen zijn er al een tal van wijzigingen aangekondigd.

AOW-leeftijd verhoging: Eerste Kamer stemt met wetten Lenteakkoord in

De Eerste Kamer heeft voor het zomerreces ingestemd met enkele fiscale maatregelen uit het Begrotingsakkoord 2013. Zo zal de leeftijd voor de Algemene Ouderdoms Wet (AOW) na meer dan een halve eeuw worden verhoogd. Een meerderheid van 39 van de 75 zetels heeft ingestemd met de plannen uit het Lenteakkoord.

Mensen steeds later met pensioen

Vorig jaar is de leeftijd waarop mensen gemiddeld met pensioen gaan opgelopen tot ruim 63 jaar. Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat steeds meer werknemers doorwerken tot op of na hun 65e. Tussen 2000 en 2006 stopten mensen gemiddeld op hun 61e met werken. Vanaf 2007 stijgt de pensioenleeftijd onder invloed van wetswijzigingen en regels (zoals de vitaliteitsregeling) die de mogelijkheden voor vervroegd pensioen inperken.

Werkgever vreest langer werken

Nederlandse werkgevers vrezen het langer doorwerken van hun werknemers. Bedrijven zijn bang dat onder meer dat ouderen minder hard werken en zich vaker ziek melden. Daarnaast zijn ze bang dat ze minder gemotiveerd zijn en zwaar werk niet meer aankunnen.