Terug naar het overzicht

Teruggaaf Zorgverzekeringbijdrage 2011

Wanneer u voor bepaalde werknemers te veel inkomensafhankelijke bijdrage aan de Zorgverzekeringswet heeft ingehouden over het jaar 2011, zal de Belastingdienst het te veel betaalde bedrag in het derde kwartaal terugbetalen. Bij werknemers die in 2011 meerdere werkgevers hebben gehad, of uitkering tegelijkertijd met loon hebben ontvangen, is wellicht te veel inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw) ingehouden en afgedragen. Wanneer de werknemer meer dan €33.427 bijdrageloon heeft ontvangen, hoeft over het bedrag daarboven geen inkomensafhankelijke bijdrage te worden betaald.

Bericht van de Belastingdienst

In juli berekent de Belastingsdienst voor wie de Zvw-teruggaaf geldt. De  belastingdienst verstuurt een bericht met de specifieke bedragen naar werkgevers welke te veel hebben ingehouden en vergoed.

Wel of niet verwerken in de salarisadministratie

De werkgever kan ervoor kiezen om de teruggaaf wel of niet te verwerken in de salarisadministratie.

1. Teruggaaf verwerken in de salarisadministratie

Uw werknemer heeft in 2011 wel loonbelasting/premie volksverzekeringen betaald over de vergoeding. Om deze te veel betaalde loonbelasting/premie volksverzekeringen terug te betalen, boekt u de teruggaaf als negatief loon voor de loonbelasting/volksverzekeringen in kolom 13 van de loonstaat.

Het loon waarover u loonbelasting/premie volksverzekeringen moet berekenen, wordt lager en daarmee ook het bedrag aan loonbelasting/premie volksverzekeringen. Omdat u minder loonbelasting/premie volksverzekeringen op het loon van uw werknemer inhoudt, houdt de werknemer netto meer over.

2. Teruggaaf niet verwerken in de salarisadministratie

Als u ervoor kiest de teruggaaf van de inkomensafhankelijke bijdrage Zvw niet te verwerken in uw loonadministratie, geldt het volgende:

2.1 Teruggaven tot en met €14 per werknemer mag u netto uitbetalen aan uw werknemer.

2.2 Teruggaven van meer dan €14 moet u netto uitbetalen aan uw werknemer.Volg ons en deel dit bericht

Volg ons en deel dit bericht

NPS score Salure

Salure behaalt NPS van 27

Onze klanten hebben ons beoordeeld! We zijn erg blij met een Net Promoter Score van 27. Lees verder en ontdek wat onze klanten over ons zeggen.