Terug naar het overzicht

Toelichting vrije ruimte werkkostenregeling

Fiets van de zaak en onbelaste bonussen in de vrije ruimte

Staatssecretaris Wiebes van Financiën heeft in zijn antwoorden aan de Tweede Kamer meer duidelijkheid verschaft over de inhoud van de WKR. Zo komt er geen aparte vrijstelling voor de fiets van de zaak en wordt onbelast uitkeren van bonussen in de vrije ruimte niet geaccepteerd.

De vragen van de Tweede Kamer werden gesteld naar aanleiding van het Belastingplan 2015. Daarin staat onder andere dat de specifieke vrijstelling voor de fiets van de zaak vervalt.

Voorwaarden
De staatssecretaris heeft de kwestie nader toegelicht. Het blijft in de WKR mogelijk om onbelast een fiets van de zaak aan werknemers te verstrekken. Bedrijven kunnen de waarde van de fiets namelijk onderbrengen in de vrije ruimte. Binnen die vrije ruimte gelden geen extra voorwaarden. Dit betekent dat er geen maximum prijs voor de fiets geldt, er geen bewijs van zakelijk gebruik geleverd hoeft te worden en de werkgever zelf bepaalt hoe vaak het bedrijf een fiets aan een werknemer verstrekt.

Aan de andere kant is de vrije ruimte wel beperkt. Wanneer de werkgever ervoor kiest de fiets van de zaak in de vrije ruimte te plaatsen, kan dit ten koste gaan van andere verstrekkingen. Volgens Wiebes moeten er daarom bewuste keuzes gemaakt worden, in overleg met de werknemers, over de versrekkingen vanuit de vrije ruimte.

Onbelaste bonus
Een andere toelichting gaf de staatssecretaris op het onbelast uitkeren van een bonus door het gebruik van de vrije ruimte. De Belastingdienst zal die manier van bonusuitkering niet accepteren, aldus Wiebes. Hij maakte bekend dat hier dan ook strengere regels op komen, waarschijnlijk vanuit een verscherpt gebruikelijkheidscriterium. Zo hopen de Belastingdienst en de staatssecretaris te voorkomen dat de vrije ruimte van de WKR misbruikt wordt.

Via deze blog houdt Salure bedrijven en salarisadministrateurs op de hoogte van de actuele ontwikkelingen omtrent de WKR en andere regelingen.Volg ons en deel dit bericht

Volg ons en deel dit bericht

NPS score Salure

Salure behaalt NPS van 27

Onze klanten hebben ons beoordeeld! We zijn erg blij met een Net Promoter Score van 27. Lees verder en ontdek wat onze klanten over ons zeggen.