Terug naar het overzicht

Tweeledige administratie bij OV-abonnement

Als de plannen voor herziening van de reiskosten doorgang vinden, dient u in het jaar 2013 bij een OV-abonnement een splitsing te maken in uw administratie. Er dient in 2013 een verschil gemaakt te worden tussen  zakelijk reizen  en privéreizen/woon-werkverkeer .

Definiëren van woon-werkverkeer

Staatsecretaris Weekers (Financiën) heeft het woon-werkverkeer nog niet gedefinieerd. Weekers geeft aan dat er verschillende mogelijkheden zijn om het woon-werkverkeer te definiëren met daarbij de consequenties op de belasting ervan. Het vervallen van de vrijstelling van belasting op het woon-werkverkeer in 2013 dwingt Weekers om het begrip helder te definiëren.

Gevolgen voor werknemers

Werknemers die een abonnement op het openbaar vervoer krijgen vergoedt of verstrekt door uw onderneming, krijgen in 2013 alleen nog de dienstreizen onbelast vergoed. Er dient een tweeledig geadministreerd te worden.

Vanaf 2014 zal er volgens de voorstellen ook geen vrijstelling op belasting van de zakelijke reizen meer zijn. Vanaf dat moment hoeft u geen tweedeling meer te maken in de administratie en worden alle reizen belast.

Uitzonderingen

Weekers ontziet in de plannen twee groepen.

1. Mensen met een auto van de zaak die zij ook voor woon-werkverkeer mogen gebruiken en op dit moment geen bijtelling verschuldigd zijn omdat zij de auto niet of nauwelijks voor privédoeleinden gebruiken.

2.    2. Reizigers waarvoor overgangsrecht zal worden voorgesteld zijn houders van OV-abonnementen. Ook hierbij geldt dat om onder het overgangsrecht te vallen, het OV-abonnement moet zijn aangeschaft voor 25 mei 2012. Gedurende de tijd dat het abonnement geldig is, mag hier nog onbelast mee worden gereisd.

       Bron: Rijksoverheid.nlVolg ons en deel dit bericht

Volg ons en deel dit bericht

NPS score Salure

Salure behaalt NPS van 27

Onze klanten hebben ons beoordeeld! We zijn erg blij met een Net Promoter Score van 27. Lees verder en ontdek wat onze klanten over ons zeggen.