Terug naar het overzicht

Uitvoeringsregeling loonbelasting 2011 aangepast

De Uitvoeringsregeling loonbelasting 2011, waarin onder meer specifieke regels staan met betrekking tot de werkkostenregeling, is aangepast naar aanleiding van suggesties van adviseurs en het bedrijfsleven.

Het betreft enkele vereenvoudigingen en kleine aanpassingen. Zo mag u het verstrekken van fitness op de werkplek straks op nihil waarderen en komt er slechts één forfaitaire waardering voor zowel warme als koude maaltijden.

Afgelopen zomer kon het grote publiek haar mening geven over de conceptversie van de Uitvoeringsregeling Loonbelasting 2011, zoals u ook kon lezen in het bericht ‘Uw mening telt bij de werkkostenregeling’. Naar aanleiding van deze zogenoemde internetconsultatie heeft het ministerie van Financiën 67 reacties gehad. Daaruit bleek onder meer dat veel ondernemingen graag meer gerichte vrijstellingen hadden gezien, bijvoorbeeld voor vakliteratuur, de fiets van de zaak en de kosten van inschrijving in een beroepsregister. Het ministerie wil niet aan alle wensen tegemoet komen. Maar wel gaat men ‘op zoek’ naar budgettaire ruimte voor enkele nieuwe gerichte vrijstellingen. Het gaat om een vrijstelling voor vakliteratuur, de kosten voor inschrijving in een beroepsregister en werkkleding met een logo van tenminste 70 cm2. Andere gewenste vrijstellingen, voor personeelskorting, producten uit eigen bedrijf, de fiets van de zaak en bedrijfsfitness zullen er waarschijnlijk niet komen. Nog een wijziging is dat voor alle maaltijden, warm of koud, straks een forfaitaire waardering geldt van € 2,90.

De nieuwe versie van de Uitvoeringsregeling Loonbelasting 2011

De nieuwe versie van de Uitvoeringsregeling loonbelasting 2011 (pdf) staat inmiddels online. Daarnaast heeft het ministerie van Financiën een rapport opgesteld over de internetconsultatie. Daarin vind u het commentaar dat geleverd is op de eerdere versie van de Uitvoeringsregeling en de reactie van het ministerie op het commentaar.Volg ons en deel dit bericht

Volg ons en deel dit bericht

NPS score Salure

Salure behaalt NPS van 27

Onze klanten hebben ons beoordeeld! We zijn erg blij met een Net Promoter Score van 27. Lees verder en ontdek wat onze klanten over ons zeggen.