Terug naar het overzicht

Verandering uitkeringen en premies I

Vanaf 1 januari 2013 worden verschillende uitkeringen aangepast, waaronder de WW, WIA en WAO. Deze aanpassingen vloeien voort uit het feit dat deze uitkeringen gerelateerd zijn aan het wettelijk minimumloon dat verhoogd wordt van €1456,20 naar €1469,40 bruto per maand. Daarnaast worden de uitkeringen bijgesteld vanwege wijzigingen met betrekking tot de belastingtarieven en heffingskortingen.

WW, WIA en WAO

De bruto WW, WIA en WAO uitkeringen worden verhoogd met 0,91%. De persoonlijke omstandigheden zijn bepalend voor de werkelijke stijging, waarbij het inkomen dat iemand kreeg vóór de uitkering een belangrijke rol speelt.

Daarbij geldt een maximumdagloon van €194,85 bruto (verhoging  met  €1,76) en een maximumjaarloon van €50.855,85. Het maximum premieloon bedraagt €195,58 per dag en €50.853,00 per jaar.

Mocht iemand meer verdienen dan het maximum inkomen, dan telt het gedeelte waarmee dat inkomen overschreden wordt niet mee bij het bepalen van de hoogte van de uitkering.

Toeslagenwet

In sommige gevallen zou de regelgeving resulteren in een uitkering die lager is dan het normbedrag. Er ontstaat dan het recht op een toeslag. De toeslagenwet geldt (o.a.) voor de WW, WIA, WAO en ZW-uitkering.

Er zijn verschillende normbedragen voor uiteenlopende categorieën mensen. Vanaf 1 januari is het normbedrag voor gehuwden €67,56 per dag. Voor alleenstaanden vanaf 23 jaar is dit €51,21 per dag en voor alleenstaande ouders €63,70. Tot op zekere hoogte is het normbedrag leeftijdsafhankelijk.

Premiepercentages 2013

Verschillende premiepercentages veranderen met ingang van het nieuwe jaar. Hieronder geven we de wijzigingen in het kort weer, waar rekening mee moet worden bij de salarisverwerking.

De Anw premie gaat van 1,10 naar 0,60%. De WAO/WIA-basispremie daalt met 0,40 van 5,05% naar 4,65%. De AWBZ premie stijgt met 0,50 naar 12,65%.

Verder gaat de Awf premie naar 1,70% (-2,85%); de ZVW-inkomensafhankelijke bijdrage werkgevers naar 7,75% (+0,65), de gemiddelde sectorfondspremie naar 2,76 (+0,49%).

De premiepercentages voor de AOW (17,90%), UFO-premie (0,78%), UFO-premie ERD ZW (0,72%) en werkgeversbijdrage kinderopvang veranderen niet (0,50).

In een volgend blog (Verandering uitkeringen en premies II) gaan we verder met de bespreking van de wijzigingen.Volg ons en deel dit bericht

Volg ons en deel dit bericht

NPS score Salure

Salure behaalt NPS van 27

Onze klanten hebben ons beoordeeld! We zijn erg blij met een Net Promoter Score van 27. Lees verder en ontdek wat onze klanten over ons zeggen.