Verandering uitkeringen en premies II

Vanaf 1 januari 2013 worden verschillende uitkeringen aangepast, waaronder de WW, WIA en WAO. Deze aanpassingen vloeien voort uit het feit dat deze uitkeringen gerelateerd zijn aan het wettelijk minimumloon dat verhoogd wordt van €1456,20 naar €1469,40 bruto per maand. Daarnaast worden de uitkeringen bijgesteld vanwege wijzigingen met betrekking tot de belastingtarieven en heffingskortingen.

Behalve de veranderingen met betrekking tot de WW, WIA, WAO en ZW, waaraan aandacht werd besteed in onze vorige blog (Verandering uitkering en premies I), deden met ingang van het nieuwe jaar ook wijzigingen hun intrede wat betreft de Wajong. Deze aanpassingen worden in deze blog besproken. Daarnaast wordt wat dieper ingegaan op de motivatie voor de premiewijzigingen die in de vorige keer slechts kort werden aangestipt.

Wajong

Jong gehandicapten wordt een uitkering op minimumniveau geboden door middel van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten, oftewel de Wajong. De grondslag voor het berekenen van de uitkeringen is omhoog bijgesteld. Dat geldt eveneens voor de uitkeringen van Wajong gerechtigden die jonger zijn dan 23 jaar en een uitkering ontvangen die gebaseerd is op het minimumjeugdloon.

Voor 18-jarigen is de bruto grondslag (exclusief vakantietoeslag) voor 18-jarigen ten hoogste €30,74 bruto en voor 23-jarigen ten hoogste €67,56 bruto. Daarnaast hebben Wajong gerechtigden die jonger zijn dan 23 jaar recht op een tegemoetkoming die de inkomensachteruitgang moet compenseren die veroorzaakt wordt door de invoering van de zorgverzekeringswet. Voor 18-jarigen bedraagt de bruto tegemoetkoming €15,57 en voor 23-jarigen €1,81.

Premies 2013

We constateerden in onze vorige blog reeds dat de basispremie WAO/WIA werd bijgesteld naar beneden met 0,4% en daardoor uitkomt op 4,65%. De reden hiervoor is dat de overheid een compensatie wil bieden voor de werkgeverslastenstijgingen die voortvloeiden uit de invoering van de Wet Uniformering Loonbegrip.

De voorgenomen maatregel met betrekking tot WW/ontslag heeft geleid tot een tijdelijke verhoging van de Awf-premie met  500 miljoen en een verlaging in verband met de afschaffing van de franchise (waardoor de onderneming al over de eerste euro loon van werknemers premie moeten betalen). Daarnaast is sprake van een reservering voor 300 miljoen euro vanwege het vitaliteitspakket. Uiteindelijk komt de Awf-premie 2,85%  lager (ten opzichte van vorig jaar) uit op 1,70%.

De stijging van de ZVW-inkomensafhankelijke bijdrage van 7,10 naar 7,75 is te wijten aan drie factoren: de groei van de zorguitgaven, de stijging van de rechtstreekse uitgaven van het zorgverzekeringsfonds en regels ten aanzien van de 50/50 verdeling in de premie.

WW, WIA en WAO

De bruto WW, WIA en WAO uitkeringen worden verhoogd met 0,91%. De persoonlijke omstandigheden zijn bepalend voor de werkelijke stijging, waarbij het inkomen dat iemand kreeg vóór de uitkering een belangrijke rol speelt.

Daarbij geldt een maximumdagloon van €194,85 bruto (verhoging  met  €1,76) en een maximumjaarloon van €50.855,85. Het maximum premieloon bedraagt €195,58 per dag en €50.853,00 per jaar.

Mocht iemand meer verdienen dan het maximum inkomen, dan telt het gedeelte waarmee dat inkomen overschreden wordt niet mee bij het bepalen van de hoogte van de uitkering.

Toeslagenwet

In sommige gevallen zou de regelgeving resulteren in een uitkering die lager is dan het normbedrag. Er ontstaat dan het recht op een toeslag. De toeslagenwet geldt (o.a.) voor de WW, WIA, WAO en ZW-uitkering.

Er zijn verschillende normbedragen voor uiteenlopende categorieën mensen. Vanaf 1 januari is het normbedrag voor gehuwden €67,56 per dag. Voor alleenstaanden vanaf 23 jaar is dit €51,21 per dag en voor alleenstaande ouders €63,70. Tot op zekere hoogte is het normbedrag leeftijdsafhankelijk.

Premiepercentages 2013

Verschillende premiepercentages veranderen met ingang van het nieuwe jaar. Hieronder geven we de wijzigingen in het kort weer, waar rekening mee moet worden bij de salarisverwerking.

De Anw premie gaat van 1,10 naar 0,60%. De WAO/WIA-basispremie daalt met 0,40 van 5,05% naar 4,65%. De AWBZ premie stijgt met 0,50 naar 12,65%.

Verder gaat de Awf premie naar 1,70% (-2,85%); de ZVW-inkomensafhankelijke bijdrage werkgevers naar 7,75% (+0,65), de gemiddelde sectorfondspremie naar 2,76 (+0,49%).

De premiepercentages voor de AOW (17,90%), UFO-premie (0,78%), UFO-premie ERD ZW (0,72%) en werkgeversbijdrage kinderopvang veranderen niet (0,50).

In een volgend blog (Verandering uitkeringen en premies II) gaan we verder met de bespreking van de wijzigingen.

Deel dit artikel:

Best bekeken
Word gratis lid van onze HR & Payroll community!

Deel dit artikel:

Word gratis lid van onze community!

Blijf op de hoogte van het laatste HR- en Payroll-nieuws, handige AFAS-tips en onze webinars.

hr-payroll-community
Bekijk onze laatste artikelen:
WNT ter beperkering van hoge salarissen in de (semi-)publieke sector in de volksmond ook wel balkenendenorm
WNT: Wet normering topinkomens en de impact op organisaties

Iedereen die in Nederland werkt, heeft weleens gehoord van de Balkenendenorm, oftewel de “Wet Normering Topinkomens”. Deze wet is sinds 2013 van kracht en is bedoeld om hoge salarissen in de (semi-)publieke sector te beperken.

Lees meer →
arbeidsvoorwaarden
Top 10 arbeidsvoorwaarden: dit zijn de kansen voor werkgevers

In een krappe arbeidsmarkt is het essentieel dat je arbeidsvoorwaarden hebt waar je personeel blij van wordt én blijft. In dit artikel delen we handige tips en inzichten hiervoor.

Lees meer →
vakantiegeld berekenen
Vakantiegeld in mei? 4 feiten op een rij

Het is mei en dat betekent voor veel mensen: vakantiegeld! Maar wat zijn precies de verplichtingen voor werkgevers rondom het vakantiegeld? In dit artikel beantwoorden we 4 veelgestelde vragen.

Lees meer →
wat zijn adv- en atv-dagen?
Wat zijn ADV- en ATV-dagen?

ADV- en ATV-uren zijn veelgebruikte termen binnen arbeidscontracten en cao’s. Beide begrippen hebben betrekking op vrije dagen die werknemers kunnen opnemen bovenop hun normale vakantiedagen.

Lees meer →
wet verbeterde poortwachter is in 2002 ingevoerd om de arbeidsomstandigheden en het werkgeverschap in Nederland te verbeteren
Wet poortwachter: hoe werkt het precies?

Ben je benieuwd naar de Wet verbetering poortwachter en hoe deze precies werkt? Lees dan dit artikel waarin we de belangrijkste aspecten van deze wet uitleggen en tips geven om aan de eisen te voldoen.

Lees meer →
wanneer een oproepkracht afzeggen
Welke rechten gelden voor een oproepkracht?

Een oproepkracht is een werknemer die op afroep beschikbaar is om te werken, maar geen vaste uren of een vast dienstverband heeft. Dit betekent dat de werkgever de oproepkracht alleen oproept wanneer er werk beschikbaar is en dat de oproepkracht niet verplicht is om het werk te accepteren als hij of zij op dat moment niet beschikbaar is.

Lees meer →
cafetariaregeling: ruil brutoloon voor arbeidsvoorwaarden zoals leaseauto, fiets, extra vakantie, hogere pensioenpremie of opleidingen
De cafetariaregeling: uitleg + 3 voorbeelden van de regeling

Een cafetariaregeling is een regeling waarbij werknemers de mogelijkheid krijgen om hun arbeidsvoorwaardenpakket deels zelf samen te stellen. Hierbij kan de werknemer bijvoorbeeld kiezen om een deel van het brutoloon te ruilen voor

Lees meer →
als eigenrisicodrager bij de ziektewet heb je meer controle over het verzuimbeleid en re-integratie van ziekewerknemers
Ziektewet: hoe zit het precies in elkaar?

Wil je meer weten over de Ziektewet en hoe deze in elkaar zit? Lees dan ons artikel en krijg een duidelijk overzicht van de regels en verplichtingen bij ziekteverzuim.

Lees meer →
Sneller en slimmer werven met AFAS en Recruitee

Gebruik jij AFAS als HRM-systeem, maar wil je meer grip en inzicht krijgen in je wervingsproces? Vind sneller de juiste kandidaat met Recruitee! Je krijgt betere inzichten, plaatst direct je vacatures door op alle jobboards en houdt eenvoudig het overzicht.

Lees meer →

Word gratis lid van onze community!

Blijf op de hoogte van het laatste HR- en Payroll-nieuws, handige AFAS-tips en onze webinars.

Word lid van onze HR & Payroll Community!

hr-payroll-community