Terug naar het overzicht

Veranderingen loon- en inkomstenbelasting 2014

In opdracht van Minister Weekers heeft de Commissie Van Dijkhuizen het eindrapport voor een nieuw belastingstelsel gepresenteerd. De aanpassingen zouden grote gevolgen hebben voor de loon- en inkomstenbelasting.

Aanleiding voor het onderzoek is dat het belastingstelsel volgens het kabinet eenvoudiger en fraudebestendiger moet worden. Met name door fraude is Minister Weekers afgelopen weken meerdere malen onder vuur komen te liggen. Uiteraard zullen de komende nieuwe bezuinigingen van 6 miljoen tevens een reden zijn geweest om het belastingstelsel te herzien.

Twee belastingschijven
De adviezen van Van Dijkhuizen gaan vooral in op veranderingen binnen de belastingschijven. Zo pleit de commissie voor twee in plaats van vier belastingschijven. De eerste box betreft inkomens tot € 62.500 en vallen in een laag belastingtarief van 37 procent. In de tweede box geldt een tarief van 49 procent. Dit betekent dat 93 procent (12 miljoen mensen) van de belastingplichtigen in de eerste box terecht komen. Ondernemers met eigen zaak en dga’s zullen zwaarder belast worden. Mogen zij nu nog 30 procent op hun inkomstenbelasting korten, straks is dat nog maar 10 procent. Dit stuit op veel kritiek vanuit het bedrijfsleven.

Spaargeld
Een ander voorstel vanuit de commissie is het verminderen van belasting op spaargeld. Er wordt nu uitgegaan van 4 procent rendement op een vermogen. De commissie concludeert in het rapport dat het totaal rendement van spaargeld in 2014 op 2,4 procent uitkomt. Deze uitkomst is gebaseerd op de totale spaarrente van de afgelopen vijf jaar.

Huishoudentoeslag
Alle toeslagen moeten onder één noemer komen te staan, aldus de commissie. Huurtoeslag, kinderbijslag, zorgtoeslag en  het kindgebonden budget vallen dan allemaal onder huishoudentoeslag. Het zou een grotere focus leggen op de draagkracht van huishoudens. Eventueel zouden ook ouderenkorting en alleenstaande-ouderenkorting opgenomen worden onder deze toeslag.

Aannames
Onzeker is of alle punten van de commissie worden aangenomen door het kabinet. Op Prinsjesdag zal blijken wat er met het voorstel gebeurt. Salarisadministrateurs zullen in elk geval op de hoogte moeten blijven van de veranderingen omtrent het belastingstelsel. Kritiek wordt geuit op onder andere de belastingverzwaring voor ondernemers en dga’s. Daarnaast wordt de aanname dat er 140.000 banen gecreëerd worden met het nieuwe belastingstelsel, vanuit verschillende kanten verworpen.  Het ‘aantrekkelijker’ maken van werk, betekent niet dat er meer banen vrijkomen.Word gratis lid van onze community!

Blijf op de hoogte van het laatste HR- en Payroll-nieuws, handige AFAS-tips en onze webinars.