Terug naar het overzicht

Veranderingen rond Verklaring Arbeidsrelatie (VAR)

Met ingang van 1 januari 2014 vervalt de automatische verlenging van de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR), die was ingevoerd in 2009. Deze maatregel heeft gevolgen voor freelancers en zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers). Het plan om de VAR-verklaring te vervangen door een webmodule, wordt niet enthousiast ontvangen.

Verklaring Arbeidsrelatie (VAR)

De VAR vrijwaart opdrachtgevers van het betalen van sociale premies en loonheffing voor opdrachtnemers. Daarnaast geeft de zelfstandige specialist / freelancer door middel van een VAR aan dat hij volledig aansprakelijk is voor zijn diensten. Er zijn vier verschillende soorten VAR. Voor een toelichting op deze typen, wordt u verwezen naar de website van de Belastingdienst.

Automatisch verlengen

Momenteel verlengt de Belastingsdienst de VAR automatisch wanneer aan een aantal voorwaarden is voldaan. Voor drie aaneengesloten jaren moet een VAR zijn aangevraagd voor hetzelfde soort werkzaamheden, die zijn uitgevoerd onder vergelijkbare omstandigheden. De automatische verlenging heeft daarnaast betrekking op eenzelfde type VAR en bovendien mag de VAR niet tussentijds herzien zijn door de Belastingdienst.

Zoals hierboven reeds aangegeven, is automatisch verlengen vanaf 2014 niet langer mogelijk.

Webmodule

Eind 2013 wil staatssecretaris Weekers een webmodule lanceren, waar opdrachtgever en opdrachtnemer de arbeidsrelatie moeten vaststellen, voorafgaand aan elke opdracht. De module gaat deel uitmaken van het Ondernemersplein van de Kamer van Koophandel.

De bedoeling van deze wijziging is dat er meer ruimte komt voor opdrachtgever en -nemer om samen vorm te geven aan de arbeidsrelatie. De verantwoordelijkheid voor de opdrachtgever neemt toe en risico’s worden gelijkmatiger verdeeld.

Toch staan zzp’ers niet bepaald positief tegenover de webmodule. Een groot gedeelte van hen vindt afschaffing van de verklaring arbeidsrelatie of een juridische vrijwaringverklaring voor de opdrachtgever een beter alternatief. Het per opdracht vaststellen van de arbeidsrelatie vinden zij te omslachtig en zien zij als een stap terug in de tijd.Word gratis lid van onze community!

Blijf op de hoogte van het laatste HR- en Payroll-nieuws, handige AFAS-tips en onze webinars.