Terug naar het overzicht

Verduidelijking werkkostenregeling

Voor veel werkgevers, werknemers en salarisadministrateurs is de WKR nog een lastig en onduidelijk vraagstuk. Salure informeert u stapsgewijs over deze nieuwe regeling, om inhoudelijkheden te verduidelijken. In deze blog is het thema ´voorzieningen´, zoals gereedschappen en apparatuur. 

In het Belastingplan 2015 is een specificatie van de voorzieningen gereedschappen en communicatie- en computerapparatuur. Deze mogen per volgend jaar namelijk onder voorwaarden worden vergoed, verstrekt of ter beschikking worden gesteld, zónder rekening te houden met privé voordeel voor de werknemer.

De verwarring omtrent verschillende voorzieningen binnen de WKR is ontstaan door het noodzakelijkheidscriterium, dat staatssecretaris Wiebes van Financiën begin juli aankondigde in een brief aan de Tweede Kamer. Uit de brief bleek namelijk dat gereedschap en communicatie- en computerapparatuur niet tot het loon gerekend hoefden te worden.

Gereedschap

 Uit het Belastingplan 2015 kan afgeleid worden dat de definitie van ´gereedschap´ is aangescherpt. Gereedschappen worden als volgt gekenmerkt: ´gezamenlijke voorwerpen die voor het verrichten van een werkzaamheid nodig zijn´. Het gaat dus om spullen die gebruikt worden om iets te repareren, controleren of maken en die meerdere malen gebruikt kunnen worden. Verf bijvoorbeeld wordt slechts éénmaal gebruikt en valt dus niet onder gereedschap. Een kwast daarentegen wel. Werkkleding en kantoormeubilair vallen ook niet onder de definitie.

Computerapparatuur

Wat betreft communicatie- en computerapparatuur moeten werkgevers denken aan ICT-middelen zoals desktops, laptops, tablets en mobiele telefoons. Ook ene printer kan, als deze nodig is voor het uitvoeren van het werk, onder het noodzakelijkheidscriterium vallen.

Let op: niet alleen de apparatuur valt onde rhet criterium, maar ook de vergoedingen en verstrekkingen die er direct verband mee houden. Hierbij kunt u denken aan een dongen of een 4G-kaartje.

Logischerwijs valt software dat niet noodzakelijk is, niet onder het criterium. Het privévoordeel van het gebruik van zulke software kunt u wel onderbrengen in de vrije ruimte.

 


Word gratis lid van onze community!

Blijf op de hoogte van het laatste HR- en Payroll-nieuws, handige AFAS-tips en onze webinars.