Terug naar het overzicht

Verhoging AOW: Tweede Kamer stemt in met deel Lenteakkoord voor zomerreces

Afgelopen maand heeft de Tweede Kamer drie wetsvoorstellen voortkomend uit het Lenteakkoord aangenomen. Het kabinet zet vaart achter de voorstellen omdat de Tweede Kamer vanaf 6 juli het zomerreces ingaat. De wetsvoorstellen zijn met een aantal aanpassingen aangenomen en zijn voor behandeling naar de Eerste Kamer gestuurd; het kabinet streeft er naar de wetsvoorstellen voor het zomerreces in te hebben gehamerd.

De ingestemde wijzigingen

De wetsvoorstellen waarover de Tweede Kamer heeft gestemd zijn:

1. Wet uitwerking fiscale maatregelen begrotingsakkoord. Hierin staat het voorstel tot verhoging van de BTW van 19 % naar 21 %.

2. Het wetsvoorstel met betrekking op de Algemene Ouderdomswet (AOW), de Wet werk en bijstand (WWB), de Wet inkomensbelasting 2001 en de Wet op de loonbelasting 1964. In verband met het wetsvoorstel Verhoging AOW- en pensioenrechtleeftijd.

3. Wijziging binnen de Wet financiering sociale verzekeringen. De  wet wordt gewijzigd door aanname van het wetsvoorstel Mobiliteitsbonussen.

Er is de mogelijkheid om nadere regels over de pseudo-eindheffing voor hoge inkomens te stellen; de Tweede Kamer heeft deze mogelijkheid toegevoegd. Dit betekent dat de ministerraad zonder tussenkomst van de Tweede en Eerste Kamer aanpassingen kan doorvoeren.

Het wetsvoorstel bevind zich in fase 4.Volg ons en deel dit bericht

Volg ons en deel dit bericht

NPS score Salure

Salure behaalt NPS van 27

Onze klanten hebben ons beoordeeld! We zijn erg blij met een Net Promoter Score van 27. Lees verder en ontdek wat onze klanten over ons zeggen.