Terug naar het overzicht

Verkiezingsprogramma: AOW-leeftijd

In het bericht ‘AOW-leeftijd verhoging: Eerste Kamer stemt met wetten Lenteakkoord in’ zijn de plannen uit het Lenteakkoord met betrekking tot AOW-leeftijd toegelicht. In de verkiezingsprogramma’s van de partijen zijn er al een tal van wijzigingen aangekondigd.

Partijstandpunten:

SP

Hoewel de SP in haar verkiezingsprogramma nog tegen verhoging van de AOW-leeftijd was, heeft zij in de CPB-berekening van het verkiezingsprogramma een verhoging gepland.

Vanaf 2015 wordt de voorziening inkomensafhankelijk voor 65- en 66-jarigen. Het gevolg hiervan is dat mensen met een hoger pensioen worden gekort op de AOW. Vanaf 2025 zal de AOW-leeftijd worden verhoogd naar 67 jaar. De SP wil vanaf 2025 de AOW-leeftijd koppelen aan de levensverwachting. Verder wil de SP het automatische ontslag vanaf de leeftijd van 65 jaar laten vervallen.

PvdA

De PvdA wil een ingangsleeftijd van de AOW vanaf 61 jaar bij onvrijwillige werkloosheid. Ook wil de partij de AOW-leeftijd koppelen aan de levensverwachting en met een half jaar verhogen in 2017, 2020, 2022 en 2025 zodat de AOW-leeftijd dan 67 jaar is. Op basis van arbeidsverleden kunnen mensen kiezen om eerder in de AOW te gaan; er geldt een korting van 6 % of 3 % voor lage inkomens en lang arbeidsverleden. De 3 % is inclusief werkbonus en vitaliteitsregeling. De PvdA wil sociale uitkeringen laten lopen tot de AOW-leeftijd en het wettelijke leeftijdontslag van 65 jaar wordt afgeschaft.

SGP

De SGP wil de AOW-leeftijd geleidelijk verhogen naar 65 jaar en daarna koppelen aan de levensverwachting. De Staatkundig Gereformeerde Partij wil door middel van een bonus op het aannemen van ouderen de kansen verhogen op werkgelegenheid voor ouderen. De geldende premiekorting komt te vervallen.

GroenLinks

GroenLinks wil de AOW-leeftijd per jaar één maand verhogen tot uiteindelijk 67 jaar in 2023. Daarna zal de  AOW-leeftijd gekoppeld worden aan de levensverwachting. Er dient een financiële compensatie te komen voor mensen die langer dan 45 jaar hebben gewerkt. GroenLinks wil ouderen met een goed inkomen op korte termijn laten meebetalen aan de AOW en wil vrijheid in keuze van pensioensfonds.

D66

D66 wil de AOW-leeftijd geleidelijk verhogen tot 67 jaar in 2021 en daarna koppelen aan de levensverwachting. D66 wil meer flexibiliteit in AOW: een lagere uitkering voor het eerder stoppen met werken en een hogere uitkering voor het later stoppen.

VVD

De VVD wil de AOW-leeftijd verhogen naar 67 jaar in 2018 en daarna koppelen aan de levensverwachting. De partij wil het automatische leeftijdsontslag bij de pensioenleeftijd afschaffen. De leeftijd voor aanvullend pensioen loopt geleidelijk op met de AOW-leeftijd en het vitaliteitspakket dient afgeschaft te worden. Dit betekent dat het stoppen vòòr het bereiken van de leeftijd van 65 jaar bij zware beroepen niet meer mogelijk is.

PVV

De PVV wil de AOW-leeftijd op 65 jaar houden en de keuze voor eerder of later stoppen combineren met korting of opslag. Ook wil de PVV een vaste rekenrente van 4 procent hanteren om pensioenen financieel gezond te houden en pensioengerechtigden te behoeden tegen kortingen in het pensioen.

CDA

Het CDA wil de AOW-leeftijd in 2015 verhogen naar 66 jaar en in 2020 naar 67 jaar. De AOW dient flexibel te worden tussen de 65 en 70 jaar. Er dient een overgangsregel opgesteld te worden voor mensen met overbruggingsproblemen. Ook wil CDA de verantwoordelijkheid van voor duurzame inzetbaarheid neerleggen bij de werkgevers en werknemers, zodat zij dienen samen te werken.

PvdD

De Partij voor de Dieren wil de AOW-leeftijd verhogen vanaf 2018 tot een leeftijd van 67 jaar in 2030. De PvdD wil recht op AOW na 45 jaar werken en ook meer flexibiliteit en vrijheid voor werknemers in de pensioenopbouw.Volg ons en deel dit bericht

Volg ons en deel dit bericht

NPS score Salure

Salure behaalt NPS van 27

Onze klanten hebben ons beoordeeld! We zijn erg blij met een Net Promoter Score van 27. Lees verder en ontdek wat onze klanten over ons zeggen.