Terug naar het overzicht

Verplichte Werkkostenregeling 2014 vertraagd

Per 1 januari 2014 zou de werkkostenregeling (WKR) verplicht worden, maar de implementatie ervan bleek lastiger dan vooraf was aangenomen. De politiek liet daarom afgelopen week weten dat de invoering van de WKR zeer waarschijnlijk één tot twee jaar vertraagd wordt.

Personeelsfeesten, kerstpakketten, bedrijfsfitness; leuke en benodigde bijkomstigheden die u als bedrijfsleider aan uw personeel aanbiedt. Met de komst van de WKR zouden alle fiscale regelingen omtrent deze vrije vergoedingen en verstrekkingen vereenvoudigd worden. Zo zou maximaal 1,5% van de totale fiscale loonsom onbelast vergoed of verstrekt mogen worden. Buiten deze forfaitaire ruimte zou een flinke eindheffing van 80% moeten worden betaald.

In de afgelopen drie jaar hebben sommige bedrijven ervoor gekozen de WKR in te voeren. In 2012 bleek slechts 1 op de 10 werkgevers te zijn overgestapt. Andere bedrijven kozen ervoor om door te gaan met de oude regelingen zoals de VV&V. Het Ministerie van Financiën heeft, naar aanleiding van de aflatende animo en een aantal problematische punten in de overgangsperiode, besloten om de WKR uit te stellen. Het ministerie wil deze punten logischerwijs aanpakken alvorens alle bedrijven de WKR op te leggen. Het zou voornamelijk gaan om verduidelijking van gebruikte termen zoals ‘werkplek’, met het idee dat zakelijke kosten tevens onder de WKR kunnen vallen, en meer gelijkheid tussen bedrijfsvoorzieningen en verstrekkingen/vergoedingen.

De salarisadministratie en financiële afdelingen krijgen bij uitstel van de invoering van de WKR langer de tijd om aanpassingen te voltooien, zodat bedrijven niet boven de 1,5% van de forfaitaire ruimte komen.

Eind februari zal blijken hoe de invoering van de WKR verder zal verlopen. VVD en PvdA hebben aangegeven het eens te zijn met de voornemens van het Ministerie van Financiën. Dat de WKR zal worden vertraagd is dus zo goed als zeker. Aan het eind van de maand zullen we u verder informeren over de ontwikkelingen rondom de WKR.Volg ons en deel dit bericht

Volg ons en deel dit bericht

NPS score Salure

Salure behaalt NPS van 27

Onze klanten hebben ons beoordeeld! We zijn erg blij met een Net Promoter Score van 27. Lees verder en ontdek wat onze klanten over ons zeggen.