Terug naar het overzicht

Versoberd pensioen aangevuld met spaargeld

Werkgevers- en werknemersorganisaties hebben hun kans gegrepen om een aanvulling te doen op de versobering van de pensioenen. Zij pleiten voor een extra optie om te sparen naast het opgebouwde pensioen.

Half april hebben wij u geïnformeerd over het herstel en, tegelijkertijd door de regering aangekondigde,  versobering van het pensioen. Onder die versobering valt een verlaging van het opbouwpercentage met 0,4 procent. Van daaruit is de aanname dat in veertig jaar iedereen die via de ‘tweede pijler’ een pensioen heeft opgebouwd, 70% van het gemiddeld verdiende loon ontvangt. Het maximale opbouwpercentage is daarmee 1,75% per jaar.

Sparen

Tot 1 juni 2013 hadden werkgevers- en werknemersorganisaties de tijd om met alternatieven of aanvullingen te komen voor de aangekondigde nieuwe pensioenregeling (Witteveenkader). Een aanvulling die daaruit is voortgekomen is de extra spaarfaciliteit. Hiermee kunnen werknemers sparen bovenop hun pensioenregeling. Inhoudelijk komt het erop neer dat werknemers hun middelloonpensioen kunnen aanvullen tot 1,85% van hun brutoloon. Vanuit hun nettoloon kan een extra bedrag gespaard worden, dat overeenkomt met een pensioenopbouw van 0,1% van het brutoloon.

Hoge inkomens

Voor inkomens boven de 100.000 euro per jaar was al bekend dat zij geen pensioen meer kunnen opbouwen waarvan de pensioenpremie fiscaal aftrekbaar is. Door de aangekondigde aanvulling hebben deze werknemers wel de mogelijkheid om te sparen tot 1,85% van hun brutoloon. Dit wordt van het nettoloon afgetrokken. De salarisadministrateurs zijn waarschijnlijk al op de hoogte van de veranderingen rondom de pensioenregeling, maar zij zullen alert moeten blijven op deze nieuwe aanvulling. De aanpassingen zijn op dit moment nog niet opgenomen in het Witteveenkader. Minister Weekers wil voor het zomerreces de spaaroptie doorvoeren, mits duidelijk is geworden hoe de praktische uitvoering in zijn werk zal gaan. Elke verandering zet een nieuwe verandering in gang, dus het zal opletten blijven de komende tijd!Word gratis lid van onze community!

Blijf op de hoogte van het laatste HR- en Payroll-nieuws, handige AFAS-tips en onze webinars.