Terug naar het overzicht

De voordelen en nadelen van de Vitaliteitsregeling

De levensloopregeling en de spaarloonregeling worden geïntegreerd tot de vitaliteitsregeling. Hoe zit de vitaliteitsregeling in elkaar en wat zijn de voor- en nadelen van deze nieuwe regeling?

De vitaliteitsregeling is een spaarregeling. Werkgevers, werknemers, ondernemers of zzp-ers mogen jaarlijks maximaal 5000 euro opzij zetten op een daarvoor speciaal bestemde rekening. Het bedrag mag van de belasting afgetrokken worden in box 1, het inkomen uit loon of werken. Op de rekening mag maximaal 20.000 euro staan en dat bedrag is belastingvrij. Geld van de rekening mag worden opgenomen, maar er moet wel belasting over betaald worden. Het geld opnemen mag op ieder moment.

De levensloopregeling werd vooral gebruik om eerder met pensioen te gaan. Eerder met pensioen gaan komt het kabinet niet goed uit vanwege de vergrijzing. Om die reden wordt de levensloopregeling stopgezet.

Nadelen vitaliteitsregeling

Aan de vitaliteitsregeling zitten een aantal voorwaarden die het moeilijk maken om het spaargeld te gebruiken voor het pensioen. Het maximale spaarbedrag van 20.000 euro is expres laag gehouden. Daarnaast mag een rekeninghouder na zijn 62e verjaardag nog maar 10.000 euro per jaar opnemen.

Voordelen vitaliteitsregeling

Iedereen is vrij om een vitaliteitsregeling te openen: werknemers, werkgevers, ondernemers en zzp-ers. Freelancers en zzp-ers konden eerder niet deelnemen aan de spaarloon- en levensloopregeling, omdat de inleg door de werkgever op het loon werd ingehouden. Bij de vitaliteitsregeling legt de spaarder zelf in en die inleg mag van de inkomstenbelasting worden afgetrokken. Er mag meer geld gespaard worden dan mogelijk was in de spaarloonregeling en het geld is vrij opneembaar.

Zoals eerder gezegd mag er maximaal 20.000 euro op de rekening staan. Een deel van het opgenomen geld kan gebruikt worden om een opleiding te volgen, schulden af te lossen, een auto te kopen of bijvoorbeeld een wereldreis te maken.

Overgangsregelingen

Er is een overgangsregeling bedacht voor mensen die nu sparen in de spaarloon- of levensloopregeling. Deelnemers aan de spaarloonregeling gaat er weinig veranderen. Na 2016 verdwijnt de spaarloonregeling en tussen 2013 en 2016 vallen de spaarloontegoeden vrij en zullen niet worden belast.

Deelnemers aan de levensloopregeling mogen doorsparen als zij op 1 januari 2013 meer dan 3000 euro op hun rekening hebben staan, maar wel zonder de levensloopverlofkorting op de inkomstenbelasting (die vervalt op 1 januari 2013). Wie minder dan 3000 euro op zijn rekening heeft staan, mag niet meer verder sparen. Men heeft een keuze: het bedrag wordt onbelast op een vitaliteitsrekening gestort of het kan worden opgenomen en moet men daar belasting over betalen. Wie geen keuze maakt zal op 1 januari 2014 belasting moeten betalen over het gehele spaartegoed.

 

 

 Volg ons en deel dit bericht

Volg ons en deel dit bericht