Terug naar het overzicht

Voorbeeldovereenkomst vervangt VAR en BGL

Staatssecretaris Wiebes van Financien heeft een alternatieve overeenkomst ontwikkeld, waardoor de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) en de Beschikking geen loonheffingen (BGL) komen te vervallen. Werkgevers en werknemers krijgen nu te maken met de zogenoemde voorbeeldovereenkomst.

Dit alternatief houdt in dat zowel belangenorganisaties van opdrachtgevers en zzp’ers als individuele opdrachtgevers hun overeenkomsten kunnen voorleggen aan de Belastingdienst ter goedkeuring. Ze kunnen ook een goedgekeurde voorbeeldovereenkomst gebruiken.

Fictieve dienstbetrekking
Een aandachtspuntje bij dit alternatief is dat thuiswerkers en gelijkgestelden in principe fictieve dienstbetrekkingen zijn, tenzij zij een door de Belastingdienst goedgekeurde overeenkomst tekenen waaruit blijkt dat er geen loonheffingen hoeven worden afgedragen. Bij deze groepen is het namelijk niet altijd mogelijk om vooraf aan de overeenkomst te zien of er sprake is van een (fictieve) dienstbetrekking. Daarom worden besluiten waarin arbeidsverhouding als dienstbetrekking wordt beschouwd aangepast. Het gaat dan onder andere om het Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965.

Loonheffingen
Voor alle opdrachtnemers die werken met een goedgekeurde overeenkomst geldt dat de Belastingdienst bij hun opdrachtgever geen loonheffingen kan naheffen. Thuiswerkers en gelijkgestelden die geen door de Belastingdienst goedgekeurde overeenkomst getekend hebben, zijn in fictieve dienstbetrekking. Dat betekent dat hun werkgever loonheffingen moet berekenen. De enige manier om zo´n fictieve dienstbetrekking te voorkomen, is dus het tekenen van een goedgekeurde overeenkomst. Alle partijen, waaronder ook administrateurs, moeten hier alert op zijn.Volg ons en deel dit bericht

Volg ons en deel dit bericht

NPS score Salure

Salure behaalt NPS van 27

Onze klanten hebben ons beoordeeld! We zijn erg blij met een Net Promoter Score van 27. Lees verder en ontdek wat onze klanten over ons zeggen.