Terug naar het overzicht

Voorrang Wet Werk en Zekerheid

Ondanks de oproep van De Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland (VAAN) om de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) uit te stellen, krijgt juist deze wet voorrang om door de Eerste Kamer behandeld te worden.

De verleende voorrang is nodig omdat het niet zeker is of alle wetten omtrent sociale zaken en werkgelegenheid voor het zomerreces in behandeling genomen kunnen worden. Naast de WWZ zullen ook de Invoeringswet Participatiewet en de Wet Werk en Bijstand voorrang krijgen. De Eerste Kamercommissie hecht ogenschijnlijk het meeste belang aan snelle invoering van deze wetten.

Aanpassingen vanaf juli 2014
Over het wetsvoorstel WWZ is al veel gesproken, aangezien het om drie belangrijke aanpassingen met brede gevolgen gaat. Deze drie aanpassingen zijn:

–          de verbetering van de positie voor flexwerkers (per 1 juli 2014);

–          de hervorming van het ontslagrecht (per 1 juli 2015);

–          bekorting WW-duur (gefaseerd per 2016) en aanscherping eisen passende arbeid (per 2015).

Kritiek op Werk en Zekerheid

De eerste aanpassing zal al vanaf juli 2014 ingaan. Flexwerkers zullen sneller recht hebben op een vast contract en de proeftijd bij een contract voor maximaal zes maanden vervalt. Daarnaast worden het concurrentiebeding in tijdelijke contracten en het uitzendbeding beperkt. Ook worden bijzondere ontslagregels met betrekking tot payrolling afgeschaft, waardoor ingeleende werknemers minder snel ontslagen kunnen worden.

De VAAN heeft zijn kritiek geuit op het wetsvoorstel WWZ. De vereniging is van mening dat er juist meer onduidelijkheid ontstaat over de ontslagregels. Er is volgens een meerderheid van de advocaten nog te weinig bekend over de maatregel en de tijdsdruk zal nadelige gevolgen hebben voor de ontwikkeling van het voorstel. Deskundigen zouden eerst hun blik moeten werpen op de plannen die er nu liggen. De advocaten pleiten daarom voor uitstel en aanpassing van de wet.

Het is aan salarisadministrateurs om de ontwikkelingen in de Eerste en Tweede Kamer wat betreft de invoering van deze wetvoorstellen in de gaten te houden. Via deze blog zal Salure u in ieder geval op de hoogte brengen van het laatste nieuws.NPS score Salure

Salure behaalt NPS van 27

Onze klanten hebben ons beoordeeld! We zijn erg blij met een Net Promoter Score van 27. Lees verder en ontdek wat onze klanten over ons zeggen.