Terug naar het overzicht

Werkgevers krijgen lastenverzwaring

De lastenverzwaring voor de werkgevers zit vooral in de eerdergenoemde stijging van maximumbijdrageloon voor de ZVW van 33.427 euro naar 50.064 euro per werknemer per jaar. Dat heeft met name impact bij werknemers met een brutoloon van 2.800 euro per maand en hoger, onder de 2.800 euro de ZVW-bijgrage van de werkgever afneemt. Daarnaast zijn de sectorpremies gestegen die werkgevers betalen als onderdeel van de premies werknemersverzekeringen.

Bekijk eerdere artikelen over wijzigingen in regelgeving:

Wetswijzigingen salarisadministratie per 1 januari 2012
Pensioenpremie in veel sectoren omhoog
Normbedrag zakelijke consumpties omhoog
Belangrijke wetswijzigingen voor HR in 2012Volg ons en deel dit bericht

Volg ons en deel dit bericht

NPS score Salure

Salure behaalt NPS van 27

Onze klanten hebben ons beoordeeld! We zijn erg blij met een Net Promoter Score van 27. Lees verder en ontdek wat onze klanten over ons zeggen.