Terug naar het overzicht

Werkkostenregeling: kerstpakketten 2012

Wanneer u de werkkostenregeling al hanteert en dit jaar kerstpakketten inslaat voor uw werknemers, dient u rekening te houden met het maximale bedrag van € 91,- (inclusief BTW). Als u de werkkostenregeling niet hanteert kunt u voor € 70,- (inclusief BTW) fiscaal vriendelijk uitgeven. Wanneer u de afgelopen jaren de vrijgestelde € 70,- heeft gehanteerd zoals gebruikelijk, kunt u 30 % afwijken van wat gebruikelijk is. Dit komt neer op de bovengenoemde € 91,-.

De werkkostenregeling dient uiterlijk vanaf 2014 intrede te nemen in uw onderneming. De regeling vervangt alle fiscale regels voor vergoedingen. In 2012 mag u maximaal 1,4 % van het totaalbedrag dat u besteedt aan uw personeel (de fiscale loonsom) onbelast vergoeden of verstrekken. Vanaf 2013 wordt de vrije ruimte verhoogd naar 1,6 %.

Wanneer de werkkostenregeling nog niet in uw onderneming wordt gehanteerd dient u over de maximale € 70,- de 20 % eindheffing te berekenen. Als u de werkkostenregeling toepast en boven het bedrag van € 91,- uitkomt, dient u boven de vrijgestelde ruimte een belastingtarief van 80 % te hanteren.

Kijk ook op Belastingdienst.nl voor meer informatie.

 Volg ons en deel dit bericht

Volg ons en deel dit bericht

NPS score Salure

Salure behaalt NPS van 27

Onze klanten hebben ons beoordeeld! We zijn erg blij met een Net Promoter Score van 27. Lees verder en ontdek wat onze klanten over ons zeggen.